СЪОБЩЕНИЕ!!!

 

 

На вниманието на всички студенти Дипломирали се през месец ЮЛИ 2017 г.

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В САЛОНА НА УниБИТ НА 23 ФЕВРУАРИ 2018 Г.ПО ФАКУЛТЕТИИ ЧАСОВЕ КАКТО СЛЕДВА:

График и ред на връчване: Факултет ФБКН: – Редовно, Задочно и Дистанционно обучение - ОКС Бакалавър и ОКС Магистър


11.00-12.00 часа – получаване на тоги

12.00-13.00 часа – връчване на дипломи

13.00-14.00 часа – връщане на тоги

 

Факултет ФИН: – Редовно, Задочно и Дистанционно обучение - ОКС Бакалавър и
ОКС Магистър

14.00-15.00 часа – получаване на тоги

15.00-16.00 часа – връчване на дипломи

16.00-17.00 – връщане на тоги

 

Студентите, които не могат да присъстват на официалното връчване, да заповядат за получаване на дипломата в Учебен отдел (в приемно време) след 26.02.2018г.

НОВИНИ


нагоре