ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! - УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НА 17.09.2018 г.  "УЧЕБЕН ОТДЕЛ" ЩЕ РАБОТИ ОТ 13.00 ЧАСА И ЩЕ ПРИЕМА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ 13.00 ДО 16.30 ЧАСА!

НОВИНИ


нагоре