Официално връчване на дипломи

СЪОБЩЕНИЕ!!!

На вниманието на всички студенти Дипломирали се през месец ЮЛИ 2018 г.

 

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В САЛОНА НА УниБИТ НА 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ПО ФАКУЛТЕТИ И ЧАСОВЕ КАКТО СЛЕДВА:

 

Факултет: Информационни науки: – Редовно, Задочно и Дистанционно обучение - ОКС Бакалавър и ОКС Магистър

10.00-11.00 часа – получаване на тоги

11.00-12.00 часа – връчване на дипломи

12.00-13.00 часа – връщане на тоги

 

Факултет: Библиотекознание и културно наследство: – Редовно, Задочно и Дистанционно обучение - ОКС Бакалавър и ОКС Магистър

13.00-14.00 часа – получаване на тоги

14.00-15.00 часа – връчване на дипломи

15.00-16.00 – връщане на тоги

 

Студентите, които не могат да присъстват на официалното връчване, да заповядат за получаване на дипломата в Учебен отдел (в приемно време) след 28.02.2019 г.

НОВИНИ


нагоре