ІV-та Научна конференция "Хармония в различията"

ІV-та Научна конференция "Хармония в различията" се организира от УниБИТ в сътрудничество с Националния съвет на религиозните общности в България.

Форумът ще се открие на 11.12.2017, понеделник, от 9,30 часа в сградата на УниБИТ- 2 (бул. "Шипченски проход" 69А).

Докладите са ориентирани към проблемите на културното различие  в обществото с акцент върху религиозния и етническия "друг". В Конференцията ще участват представители на Националния съвет на религиозните общности, на различни вероизповедания и на Дирекция „Вероизповидания“ към МС, учени от УниБИТ, Софийския университет, БАН, Медицинския университет – София, Югозападния университет, Русенския университет, Бургаския свободен университет, Висшия ислямски институт и др.

                Покана                                                                                                                  Програма

НОВИНИ


нагоре