СЪОБЩЕНИЕ!!!

На вниманието на всички студенти ДИПЛОМИРАЛИ се през месец АПРИЛ 2019 г.

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В
САЛОНА НА УниБИТ 1 НА 25 ОКТОМВРИ 2019 г. ОТ 11:00 ЧАСА.

За желаещите да са с тоги, моля да заповядат в САЛОНА в 10:00 ч.

Студентите, които не са подписали дипломите си, няма да си ги получат на официалното връчване. Могат да заповядат в Учебен отдел до 24.10.2019 г. да се подпишат.

Студентите, които не могат да присъстват на официалното връчване, да заповядат за получаване на дипломата в Учебен отдел (в приемно време) след 25.10.2019 г.

НОВИНИ


нагоре