Информация относно кандидатстване за стипендии

На вниманието на всички студенти, които ще кандидатстват за стипендия през летния семестър.

В момента се подготвя електронен вариант за подаване на документи за стипендия. Начинът и сроковете за подаване ще бъдат допълнително обявени на уеб страницата на УниБИТ.

НОВИНИ


нагоре