Новини за проект „Студентски практики“ - Фаза 2

15.05.2020

  Уважаеми участници по проект „Студентски практики – Фаза 2“,
студентите на УниБИТ ще имат възможност да стартират студентската си практика, единствено в Обучаващи организации, които строго спазват противоепидемичните мерки на национално ниво във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19.

19.03.2020

   Уважаеми Обучаващи организации и ментори,
във връзка с дейностите по проект „Студентски практики – Фаза 2“ и с оглед на наложените мерки вследствие на епидемичната ситуация, преди да посетите УниБИТ с цел сключване на договор за сътрудничество, моля предварително да уведомите за посещението си - Водещия функционален експерт Кристина Босакова на телефон +359882945 592 или k.bosakova@unibit.bg.

16.03.2020

   Уважаеми студенти, академични наставници, обучаващи организации и ментори,
поради настоящата епидемична ситуация, се налага преустановяване на стартирането на нови практики по проекта до второ нареждане. За актуална информация се обърнете към екипа на УниБИТ за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики – Фаза 2“.


нагоре