Academic affairs department

Приемно: 10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 - 14:00 ч., понеделник - петък.

Лидия Христова Началник - Academic affairs department
Лидия Христова
Office: 108
e-mail: ucheben.otdel@unibit.bg
Phone: +359 (0) 2 971 80 69, +359 (0) 970 85 88
Катерина Георгиева Заместник-началник - Учебен отдел
Катерина Георгиева
Кабинет: 108
Тел.: +359 (0) 2 971 80 69, +359 (0) 970 85 88
Любомира Гребенарова Експерт - Учебен отдел
Любомира Гребенарова
Кабинет: 108
Тел.: +359 (0) 2 971 80 69, +359 (0) 970 85 88
Снежана Цекова Експерт - Учебен отдел
Снежана Цекова
Кабинет: 108
Тел.: +359 (0) 2 971 80 69, +359 (0) 970 85 88
Теодора Богоева Главен експерт - Учебен отдел
Теодора Богоева
Кабинет: 108
Тел.: +359 (0) 2 971 80 69, +359 (0) 970 85 88
Цвета Дашкова-Батаклиева Експерт - Учебен отдел
Цвета Дашкова-Батаклиева
Кабинет: 108
Тел.: +359 (0) 2 971 80 69, +359 (0) 970 85 88

 


up