Institutest

Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (Докторантско училище)  

Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (Докторантско училище)

Директор | Информация | Уеб сайт

 
Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН  

Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН

Директор

 

 


up