Assistant Rector

Anna Rupenova Assistant Rector
Anna Rupenova
Office: 109
e-mail: a.rupenova@unibit.bg
Phone: +359 (0) 2 971 85 81

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на компютърни конфигурации, периферия и аксесоари”

Изтегли документацията


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за съхранение на библиотечния фонд, дигитализиране и архивиране, системи за автоматизирано библиотечно - информационно обслужване, софтуер за предоставяне на адаптирани услуги за хора с увреждания".

Изтегли документацията


Открит конкурс по НВМОП

Описание: Предмет на поръчката е изпълнение на строително - монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и обособяване и модернизация на библиотечни зали в сграда на Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Краен срок: 09.05.2011 г.  
Състояние: Отворена

Решение
Обявление за малка обществена поръчка


up