Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН

Институтът за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИООУЗКИН) – съкратена форма Институт за културно-историческо наследство (ИКИН) е създаден с Решение на Министерски съвет, Постановление № 255 от 01. 11. 2010 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 88, от 09. 11. 2010 г.

Повече информация за ИНИООУЗКИН и неговата дейност можете да намерите в специализираната му страница на адрес: http://ichs.unibit.bg


нагоре