Информация за некласирани кандидат-студенти на първо и второ класиране през 2016 г.

Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 29 юли 2016 г. и ще можете да ги проверите чрез вашия профил в система "Кандидат-студент"!

На 1 и 2 август 2016 г. е необходимо да подадете молба за участие в трето класиране на бул. “Цариградско шосе“ 119, стая 1 от 9:00 до 16:30 ч., с обедна почивка от 12:30 до 13.00 ч.

НОВИНИ


нагоре