Публична лекция на проф. д.ик.н. Димитър Иванов на тема "Светът на траките. Концептуално пораждащ модел на развитие"

Институтът за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН (ИНИООУЗКИН) и катедра "КИНТ" към УниБИТ организират на 13 март 2024 г. публична лекция на проф. д.ик.н. Димитър Иванов,на тема "Светът на траките. Концептуално пораждащ модел на развитие".

В лекцията ще се представи хронологическата и културната картина на Прото-Тракия в процеса на вътрешното й развитие и в културните й взаимодействия. Ще бъде обоснована идеята за автохтонното развитие на културата на траките, при която миграциите са имали незначително влияние. Изработването и реализирането на тракийски концептуален пораждащ модел в продължение на векове може да бъде аргументиран и разбран чрез представяне на държавностроителните, духовните и ценностните параметри в развитие и в рамките на исторически лимитирани подпериоди. Този подход задължително съдържа установяване на мирогледни изходни позиции, крайни цели и инструментариум, които са систематизирани в три монографии под общ надслов „Светът на траките”.

Лекцията ще бъде в хибридна форма:
- присъствено - зала Тържествена, УниБИТ-1
- онлайн - ГугълМитинг - meet.google.com/dyv-tzvc-myd
- на живо във ФБ на профила на ИНИООУЗКИН (https://www.facebook.com/ichs.unibit) и катедра КИНТ https://www.facebook.com/UnibitCulturalHeritage

НОВИНИ


нагоре