Седмична програма - ОКС Бакалавър

Задочно обучение, зимен семестър, уч. 2017/2018 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 04.09.2017 г. ДО  15.09.2017 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

На вниманието на всички първокурсници ОКС „Бакалавър“  задочно обучение

Уважаеми първокурсници, 

Всички студенти, на които първите занятия са в сградата на УниБИТ 1, могат да вземат студентските си книжки от Учебен Отдел, стая 1!

Студентите, на които занятията започват в УниБИТ 2, ще получат студентските си книжки в залата на първата лекция!

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАКУКИ

I курс (ГРУПИ)

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

II курс - III курс - IV курс

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

II курс - III курс - IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

II курс - III курс - IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

II курс - III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

II курс - III курс - IV курс

 


нагоре