Седмична програма ОКС Бакалавър | Университет по библиотекознание и информационни технологии

Седмична програма - ОКС Бакалавър

Редовоно обучение, летен семестър, уч. 2017/2018 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 02.03.2018 г. ДО  23.03.2018 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

 

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАКУКИ

I курс (НОВИ ГРУПИ) - Поток 1 

I курс (НОВИ ГРУПИ) - Поток 2

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс  - (ГРУПУ)

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

II курс - III курс - IV курс

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

II курс - III курс - IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

II курс - III курс - IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

II курс - III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

II курс - III курс - IV курс

Задочно обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2017/2018 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 01.02.2018 г. ДО  16.02.2018 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАКУКИ

I курс (ГРУПИ)

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

II курс - III курс - IV курс

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

II курс - III курс - IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

II курс - III курс - IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

II курс - III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

II курс - III курс - IV курс

 

 


нагоре