Седмична програма - ОКС Бакалавър

Очните занятия за зимен семестър ще се проведат присъствено по посочения по долу график. Задължително е носенето на маски в Университета.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (2,3 И 4 КУРС), ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 01.09.2020 г. ДО  25.09.2020 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

Първокусниците ще си получат студентските книжки на първото занятие.

Задочно обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2020/2021 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

Професионално направление ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА

I курс

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

 II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс(ПОТОК 1) - I курс(ПОТОК 2)

II курс (ГРУПИ II курс)
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс - IV курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 III курс IV курс

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

 II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

III курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

 IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

 III курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс - II курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс - II курс - III курс- IV курс
 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 III курс - IV курс

   

 

 

 


нагоре