Седмична програма - ОКС Бакалавър

Важно!

Уважаеми студенти.

След 31.01.2021 г. обучението продължава неприсъствено до изменение с нова Заповед на Министерство на здравеопазването.

Моля, всички преподаватели да организират със съответните курсове неприсъственото обучение по утвърдената програма.

Заверките за летен семестър на задочно и РЕДОВНО обучение ще се извършват административно. Квитанцията за платена сем. такса изпращайте на имейл ucheben.otdel@unibit.bg

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


Носенето на маска или друго предпазно средство върху носа и устата е задължително в Университета.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 25.01.2021 г. ДО  19.02.2021 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО ! Квитанцията за платена сем. такса изпращайте на имейл ucheben.otdel@unibit.bg

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 22.02.2021 г. ДО  31.03.2021 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО ! Квитанцията за платена сем. такса изпращайте на имейл ucheben.otdel@unibit.bg

Редовно обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2020/2021 г.

Обучението на летен семестър ще е неприсъствено до изменение с нова Заповед на Министерство на здравеопазването.

В програмата са поставени общите имейли на всеки курс!

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА

I курс

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс (поток 1) - Групи(поток 2) - Групи

II курс (поток 1)(поток 2)

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс - Групи; - IV курс

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

II курс - III курс - IV курс

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

III курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

III курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 III курс - Групи; - IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс - Групи; - II курс
Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 III курс - IV курс


 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс

 

Задочно обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2020/2021 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

След 31.01.2021 г. обучението продължава неприсъствено до изменение с нова Заповед на Министерство на здравеопазването.

Моля, всички преподаватели да организират със съответните курсове неприсъственото обучение по утвърдената програма.

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА

I курс

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

 II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс(ПОТОК 1) - I курс(ПОТОК 2)

II курс (ГРУПИ II курс)
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс - IV курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 III курс IV курс

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

 II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

III курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

 IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

 III курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс - II курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс - II курс - III курс- IV курс
 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 III курс - IV курс

   

 


нагоре