Седмична програма - ОКС Бакалавър

Редовно обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2019/2020 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ (за 2,3 и 4 курс) ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 07.10.2019 г. ДО  31.10.2019 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс  - Поток 1 (ГРУПИ)     I курс  - Поток 2 (ГРУПИ)
 

II курс  - Поток 1           II курс  - Поток 2

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс (ГРУПИ) - II курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс - IV курс
Избираеми за 3-ти курс ИТ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс - II курс-III курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс
Избираеми за 3-ти курс ИС

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 III курс - IV курс
Избираеми за 3-ти курс КН

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс

-->

Задочно обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2019/2020 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ(2,3 и 4 курс) ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 02.09.2019 г. ДО  20.09.2019 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,

СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ И КАРТИ ЩЕ ВИ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ НА ПЪРВАТА ЛЕКЦИЯ!!!

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс - II курс (ГРУПИ I курс)

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс - II курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс - IV курс
 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс - II курс - III курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 III курс (ГРУПИ)IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс

 

 

-->


нагоре