Седмична програма - ОКС Бакалавър

В началото на следващата учебна година, ще бъде заверено плащането в студентската книжка за летния семестър на уч. 2019/2020 г.

За издаване на Уверения и подаване на Молби по електронен път, посетете линка от секция Важна информация или Новини!

Редовно обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2019/2020 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс (поток 1)- (поток 2) - II курс (поток 1)- (поток 2)

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс II курс - III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс - II курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс - IV курс
 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс - II курс - III курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 III курс  - IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс

 


нагоре