Седмична програма - ОКС Бакалавър

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 25.02.2020 г. ДО  27.03.2020 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

Всички студенти, на които им предстои заплащане на семестриална такса за летен семестър (ОКС Бакалавър), могат да изпратят платежното си нареждане по имейла на Учебен отдел (ucheben.otdel@unibit.bg) за служебно отбелязване. След приключване на извънредното положение, ще бъде заверено плащането в студентската книжка.

За издаване на Уверения и подаване на Молби по електронен път, посетете линка от секция Важна информация или Новини!

Подробни указания за начина на провеждане на неприсъствените учебни занятия ще получите по един от следните начини: от съответните преподаватели; на студентските си пощи; на общата поща на курса; чрез връзка с отговорниците!

Преподавателите да водят неприсъствените учебни занятия по графика на седмичната програма!

Редовно обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2019/2020 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс (поток 1)- (поток 2) - II курс (поток 1)- (поток 2)

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс II курс - III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс - II курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс - IV курс
 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс - II курс - III курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 III курс  - IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс

 


нагоре