Седмична програма - ОКС Бакалавър

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 03.02.2020 г. ДО  20.02.2020 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

Задочно обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2019/2020 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс - II курс (ГРУПИ I курс)

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс - II курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс - IV курс
 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс - II курс - III курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 III курс (ГРУПИ)IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс

 

-->


нагоре