Седмична програма - ОКС Магистър

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА  ОКС " МАГИСТЪР"  Е ОТ 03.04.2017 г. ДО  20.04.2017 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

ПОРАДИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ НА НЯКОИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПРОГРАМАТА Е УДЪЛЖЕНА ДО 30.04.2017

 

Задочно обучение уч. 2016/2017 г., I-ви семестър

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

Задочно обучение уч. 2016/2017 г., II-ри семестър

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

 

Задочно обучение уч. 2016/2017 г., IV-ти семестър

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност


нагоре