Седмична програма - ОКС Магистър

 • Важно!

  Уважаеми студенти.

  От 26.10.2020 г. до 30.11.2020 г. се преминава към неприсъствено обучение.

  Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


 • Студентите от ОКС Магистър - 2-ри семестър(прием февруари 2020 г.) заплащат таксата за семестъра през месец Ноември 2020 г.
  Размера на таксите за 2- ри семестър, платено обучение остава непроменен!!!

  Квитанциите за платен семестър се изпращат на имейл ucheben.otdel@unibit.bg.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!

В обявените дни и часове в програмата, трябва да имате готовност за работа в Moodle на адрес edu.unibit.bg, със студентските или преподавателските си мейли. Вижте видео с инсрукции на edu.unibit.bg !!!!!

Зимни очни занятия за ОКС Магистър - Задочно и Редовно обучение за уч. 2020/2021 г., I-ри семестър(прием Октомври 2020 г.) и II-ви семестър (прием Февруари 2020 г.)

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
   
   

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

 


нагоре