Седмична програма - ОКС Магистър

Следете страницата за промени

 • Важно!

  Уважаеми студенти. Считано от 28.02.2022 г. се възстановяват присъствените учебни занятия!

  Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


 •  

  СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, ОКС " МАГИСТЪР" (САМО за студентите 2-ри и 3-ти семестър) Е ОТ 07.11.2022 г. ДО 25.11.2022 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО! Семестрилните такси за прием Октомври 2021 и Март 2022 г. (платено обучение) не са променени!

   Квитанцията за платена сем. такса изпращайте на имейл ucheben.otdel@unibit.bg

   

Зимни очни занятия за ОКС Магистър, уч. 2022/2023 г., I-ви семестър (прием Октомври 2022 г.) и II-ри семестър (прием Февруари 2022 г.)

!!!Новоприетите студенти, ще получат студентските си книжки и нови студентски акаунти в залата и часа на първата лекция!!!

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!
ЗАЛИТЕ. ЗАД  КОИТО Е ИЗПИСАНО -1 СЕ НАМИРАТ НА БУЛ. Цариградско шосе №119. А ТЕЗИ. ЗАД КОИТО ПИШЕ -2 СЕ НАМИРАТ В КОРПУС 2 НА  БУЛ.Шипченски проход № 69А. Зала Тържествена и Музей се намират в УниБИТ-1.

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

 

-->


нагоре