Седмична програма - ОКС Магистър

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!!!

  • Срокът за заплащане на семестриалната такса за ОКС Магистър (3-ти семестър) е в периода 09.09.2019 г. до 18.09.2019 г. Книжките и платежните се носят в посочения период за заверка в Учебен отдел в приемното време, посочено на сайта.

Студентските книжки на новоприетите студентите, ще се раздават в Учебен отдел в УниБИТ 1!

Летни очни занятия за ОКС Магистър - Задочно и Редовно обучение за уч. 2018/2019 г., I-ви семестър (прием Февруари 2019 г.) и II-ри семестър (прием Октомври 2018 г.)

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
   
   

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление


нагоре