Седмична програма - ОКС Магистър

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!!!

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА  ОКС " МАГИСТЪР" ( 2-ри семестър - ПРИЕТИ ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ 2018 Г.) Е ОТ 14.11.2018 г. ДО  07.12.2018 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО ! (Таксата е без промяна)

Студентските книжки на студентите, които имат първа лекция в УниБИТ 1, ще се раздават в Учебен отдел!

Студентските книжки на студентите, които имат първа лекция в УниБИТ 2, ще се раздават в съответната ЗАЛА!

Зимни очни занятия за ОКС Магистър - Задочно и Редовно обучение за уч. 2018/2019 г., I-ви семестър (прием Октомври 2018 г.) и II-ри семестър (прием Февруари 2018 г.)

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
   
   

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление


нагоре