Седмична програма - ОКС Магистър

Следете страницата за промени

  • Важно!

    Уважаеми студенти. Считано от 28.02.2022 г. се възстановяват присъствените учебни занятия!

    Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


  •  СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, ОКС " МАГИСТЪР" (САМО за студентите 3-ти и 4-ти семестър) Е ОТ 16.03.2023 г. ДО 22.03.2023 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО!

  • СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, ОКС " МАГИСТЪР" (САМО за студентите 2-ри семестър) Е ОТ 23.03.2023 г. ДО 14.04.2023 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО!
  • ВСЕКИ СТУДЕНТ ТРЯБВА ДА Е ИЗПЪЛНИЛ СТУДЕНТСКИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА НА УНИБИТ, ЗА ДА МУ БЪДЕ ПРИЕТА СЕМ. ТАКСА.

Летни очни занятия за ОКС Магистър, уч. 2022/2023 г., II-ри семестър (прием Октомври 2022 г.) и I-ви семестър (прием Февруари 2023 г.)

!!!Новоприетите студенти, ще получат студентските си книжки и нови студентски акаунти в залата и часа на първата лекция!!!

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!
ЗАЛИТЕ. ЗАД  КОИТО Е ИЗПИСАНО -1 СЕ НАМИРАТ НА БУЛ. Цариградско шосе №119. А ТЕЗИ. ЗАД КОИТО ПИШЕ -2 СЕ НАМИРАТ В КОРПУС 2 НА  БУЛ.Шипченски проход № 69А. Зала Тържествена и Музей се намират в УниБИТ-1.

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

 

-->


нагоре