Седмична програма - ОКС Магистър

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!!!

  • Срокът за заплащане на семестриалната такса и представяне в Учебен отдел на бележката и книжката е от 18.03 до 25.03.2019 г. - САМО ЗА 3-ти СЕМЕСТЪР ОКС Магистър
  • Срокът за заплащане на семестриалната такса и представяне в Учебен отдел на бележката и книжката е от 29.03 до 15.04.2019 г. - САМО ЗА 2-ри СЕМЕСТЪР ОКС Магистър

Студентските книжки на новоприетите студентите, ще се раздават в Учебен отдел в УниБИТ 1!

Летни очни занятия за ОКС Магистър - Задочно и Редовно обучение за уч. 2018/2019 г., I-ви семестър (прием Февруари 2019 г.) и II-ри семестър (прием Октомври 2018 г.)

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
   
   

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление


нагоре