Седмична програма - ОКС Магистър

  • Студентите от ОКС Магистър - 3-ти семестър да изпращат платежните нареждания на имейла на Учебен отдел. Заплащането на сем. таски е в периода 16.03 - 22.03.2020 г. Заплащането ще бъде отразено служебно в ст. книжки след 21.04. Консултации с ръководителите на програмите може да правите на съответните им имейли!
  • Студентите от ОКС Магистър - 2-ри семестър да изпращат платежните нареждания на имейла на Учебен отдел. Заплащането на сем. таски е в периода 27.03 - 26.04.2020 г.

Новоприетите студенти в ОКС Магистър ще получат на посочеите от тях имейли новите си студентски пощи, общата поща на курса и административни указания за неприсъствените учебни занятия!!!

Студентите от ОКС Магистър ще получат служебна заверка за летен семестър поради неприсъствените учебни занятия!

Във връзка с въведеното извънредно положение в Р България, Университетът по библиотекознание и информационни технологии обявява неприсъствени учебни занятия във всички бакалавърски и магистърски програми от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. вкл.!

Подробни указания за начина на провеждане на неприсъствените учебни занятия ще получите по един от следните начини: от съответните преподаватели; на студентските си пощи; на общата поща на курса; чрез връзка с отговорниците!

Преподавателите да водят неприсъствените учебни занятия по графика, който ще бъде качен допълнително!

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!

В обявените дни и часове в програмата, трябва да имате готовност за работа в Moodle на адрес edu.unibit.bg, със студентските или преподавателските си мейли. Вижте видео с инсрукции на edu.unibit.bg !!!!!

Летни очни занятия за ОКС Магистър - Задочно и Редовно обучение за уч. 2019/2020 г., II-ри семестър(прием Октомври 2019 г.) и I-ви семестър (прием Февруари 2020 г.)

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
   
   

> * За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

-->


нагоре