Седмична програма - ОКС Магистър

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА  ОКС " МАГИСТЪР" ( 3-ти семестър) Е ОТ 10.09.2018 г. ДО  18.09.2018 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

ДНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СТУДЕНТИТЕ - 3 СЕМЕСТЪР - ОКС МАГИСТЪР

 

Летни очни занятия за ОКС Магистър - Задочно обучение уч. 2017/2018 г., I-ви семестър (прием Февруари 2018 г.) и II-ри семестър (прием Октомври 2017 г.)

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
   
   

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление


нагоре