Седмична програма - ОКС Магистър

Задочно обучение уч. 2016/2017 г., I-ви семестър

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

 


нагоре