Седмична програма - ОКС Магистър

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА  ОКС " МАГИСТЪР" ( 2-ри семестър) Е ОТ 15.11.2017 г. ДО  30.11.2017 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

 

Задочно обучение уч. 2017/2018 г., I-ви семестър (прием Октомври 2017 г.) и II-ри семестър (прием Март 2017 г.)

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
   
   

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление


нагоре