Седмична програма - ОКС Магистър

  • Важно!

    Уважаеми студенти.

    Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


  • Срокът за заплащане на семестриална такса за ОКС Магистър (2-ри семестър) е в периода 08.11-30.11.2021 г. Квитанцията за платена сем. такса изпращайте на имейл ucheben.otdel@unibit.bg
  • Зимен семестър на уч. 2021/2022 г. ще бъде заверен Административно и ще бъдете допуснати до сесия, при условие че е заплатена семестриалната такса.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!

В обявените дни и часове в програмата, трябва да имате готовност за работа в Moodle на адрес edu.unibit.bg, със студентските или преподавателските си мейли. Вижте видео с инсрукции на edu.unibit.bg !!!!!

Зимни очни занятия за ОКС Магистър - Задочно и Редовно обучение за уч. 2021/2022 г., II-ри семестър(прием ФЕВРУАРИ 2021 г.) и I-ви семестър (прием ОКТОМВРИ 2021 г.)

Моля, всеки преподавател да се свърже със съответния курс на посочените в програмата курсови имейли! Обучението се провежда в електронна среда в обявения ден и час!

Новоприетите студенти ще получат студентските си книжки и нови студентски акаунти по съответния обявен график: График за среща с ръководителите на Магистърски програми и получаване на студентски книжки

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

 


нагоре