Учебен отдел

Приемно време: 10:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 - 14:00 ч., понеделник - петък.

Катерина Георгиева Началник - Учебен отдел
Катерина Бояджиева
Кабинет: 1
Имейл: ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 80, +359 (0) 970 85 88
Снежана Цекова Заместник-началник - Учебен отдел
Снежана Цекова
Кабинет: 1
Имейл: ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 80, +359 (0) 970 85 88
Теодора Богоева Началник сектор ИЦАОСД
Теодора Богоева
Кабинет: 1
Имейл: ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 80, +359 (0) 970 85 88
Цвета Дашкова-Батаклиева Главен експерт - Учебен отдел
Любомира Гребенарова
Кабинет: 1
Имейл: ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 80, +359 (0) 970 85 88
Експерт - Учебен отдел
Емилия Спасова
Кабинет: 1
Имейл: ucheben.otdel@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 80, +359 (0) 970 85 88

 


нагоре