Уважаеми кандидат-студенти,

на основание на сключен договор за съвместна дейност между

Университет по библиотекознание и информационни технологии

и

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“,

 

Всички кандидат-студенти, включително и тези, които са положили конкурсни изпити в УниБИТ през  кандидат-студентската кампания за 2017 г., но не класирани, могат да се запишат и обучават за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР“, в задочна форма на обучение, по специалност „Защита на националната сигурност“.

 

Срокове за записване:

от 07.08.2017 г. до 31.10.2017 г.  (без събота и неделя),

Централна сграда на УниБИТ, ет. 2, кабинет №215

 

ВАЖНО!

Обучението се осъществява съвместно УниБИТ и ВСУ и се провежда на територията на УниБИТ в гр. София (Централна сграда на бул. Цариградско шосе № 119 и Сграда 2 на бул. Шипченски проход № 69А).

Необходими документи за записване:

·       Комплект документи за кандидатстване (закупуват се на място) /9 лв./

·       Комплект документи за записване (закупуват се на място) /5 лв./

·       Лична карта (оригинал и копие)

·       Диплома за средно образование (оригинал и копие)

·       Медицинско свидетелство

·       Три снимки – паспортен формат

·       Документ за платена такса за обучение

 

За допълнителна информация:

УниБИТ, бул. «Цариградско шосе» № 119,  кабинет № 215

Телефони:

+359 (0) 2 970 85 98; +359 878 220 451

E-mail: r.yotova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре