Важна информация ОНС Доктор

 

Акредитирани докторски програми в Университет по библиотекознание и информационни технологии

Форми на обучение: редовна, задочна,

 

Докторска програма

Акредитирана до:

Професионално направление

Книгознание, библиотекознание и библиография

24.06.2025 г.

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Организация и управление на информационни процеси

23.10.2025 г.

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Културно-историческото наследство в съвременна информационна среда

24.06.2025 г.

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Бизнес, административни, обществени комуникации и технологии

30.05.2024 г.

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Теория на информацията и уплавление на знания

30.05.2024 г.

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Наукознание

16.06.2022 г.

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Лидерство

12.07.2024 г.

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки

24.06.2025 г.

4.6 Информатика и компютърни науки

Национална сигурност

  12.05.2026 г.

9.1 Национална сигурност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


нагоре