СЪОБЩЕНИЕ!!!

Галерия от дипломирането на факултет ФИН може да достъпите от тук

Галерия от дипломирането на факултет ФБКН може да достъпите от тук

На вниманието на всички студенти Дипломирали се през месец ЮЛИ 2023 г.

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В САЛОНА НА УниБИТ НА 01 МАРТ 2024 Г. ПО ФАКУЛТЕТИ И ЧАСОВЕ КАКТО СЛЕДВА:

Факултет: Информационни науки: – Редовно, Задочно и Дистанционно обучение - ОКС Бакалавър и ОКС Магистър

10.00-11.00 часа – получаване на тоги и шапки

11.00-12.00 часа – връчване на дипломи

12.00-12.30 часа – връщане на тоги и шапки

Студентите, които не могат да присъстват на официалното връчване, могат да получат дипломата си от Учебен отдел (в приемно време) след 15.02.2024 г.
Студентите, които не са представили снимка за дипломата си, няма да могат да ги получат на официалното връчване

Факултет: Библиотекознание и културно наследство: – Редовно, Задочно и Дистанционно обучение - ОКС Бакалавър и ОКС Магистър

13.00-14.00 часа – получаване на тоги и шапки

14.00-15.00 часа – връчване на дипломи

15.00-15.30 – връщане на тоги и шапки

Студентите, които не могат да присъстват на официалното връчване, могат да получат дипломата си от Учебен отдел (в приемно време) след 15.02.2024 г.
Студентите, които не са представили снимка за дипломата си, няма да могат да ги получат на официалното връчване!

НОВИНИ


нагоре