Jour-you международен конкурс по гражданска журналистика

Международен конкурс по гражданска журналистика – част от проект JOUR-YOU, финансиран по програма „Еразъм+“

Международният конкурс по гражданска журналистика предоставя възможност на млади хора (18-30 години) от седем различни държави да докажат своите умения в гражданската журналистика. За да участват в конкурса, младежите трябва да създадат и изпратят материал, отнасящ се до важна тема, свързана с тяхната местна общност. Материалът може да е под различна форма (текст, видео, снимки или аудио). Последната дата за подаване на материалите на младите граждански журналисти е 14 ноември 2023 г.

В конкурса могат да участват младите хора от България, Гърция, Италия, Албания, Египет, Йордания и Тунис. По един победител от всяка страна ще бъде поканен да участва в Международната младежка конференция, част от проект JOUR-YOU, която ще се проведе в Атина, Гърция през март 2024 г. Победителите ще бъдат наградени на конференцията. Разходите за участие в конференцията (пътуване, настаняване и храна) ще бъдат покрити от организаторите.

Основната цел на проекта JOUR-YOU е да подобри познанията и способностите на младежки организации в насърчаването на медийна грамотност и цифрови умения сред младите хора като начин за ангажиране и активно участие в демократичния живот на техните общности. Като част от дейностите на проекта бяха проведени местни работилници и обучения по гражданска журналистика. Събитията имаха за цел да осведомят младите хора по въпроси като: как се анализира журналистическо съдържание, как се разпознават фалшиви новини и как се създава стойностен журналистически материал. Партньорските организации на JOUR-YOU включват:

  • Фондация за предприемачество, култура и образование (ФПКО) – България
  • People in focus (PIF) - Албания
  • Entrepreneurship and Social Economy Group (EKO) – Гърция
  • Maat for Peace, Development and Human Rights (MAAT) – Египет
  • EUROSUD – Италия
  • East and West Center for Sustainable Development (WE Center) – Йордания
  • Association Euro-Med EVE - Тунис

След като прегледат пълните правила за участие в конкурса, участниците трябва да създадат и изпратят своите материали на fece.media@gmail.com.Участниците могат да кандидатстват с материал, написан на родния им език. В допълнение, вече публикувани материали - в традиционни или цифрови медии, могат също да бъдат изпратени като материал за участие в конкурса.

При допълнителни въпроси, участниците могат да пишат на fece.media@gmail.com.

НОВИНИ


нагоре