ХIV НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК”

по случай 1 ноември – Деня на народните будители

и 160 години от създаването на първите български читалища в Свищов,
Лом, Шумен и Прилеп

8.30 – 9.00 – Големият салон на БАН

 

9.00 - 9.30 -  Презентация на Академичната  интертекстуална  аксиология

„ДА СЕ НАРЕЧЕШ БОЛГАРИН” (HOMO SCRIBENS)фрагмент от ораторията за България „Бяла светлина”, посветена на информационния код на българската литература и книжовност (ІХ-ХХІ в.):представя Студентското научно общество на Университета по библиотекознание  и  информационни технологии. В презентацията се включва пресъздаване на историческата сцена  „Св.  Отец Паисий  Хилендарски създава  „История  славяноболгарская…”

 

9.30-9.50 –Изпълнение на роял на проф. Жени Захариева – класически пиеси от Шопен - 3 валса и Революционен етюд.

 

9.50 – 10.30 – Откриване на конференцията

Приветствие от Ректора на УниБИТ проф. д.ик.н. Стоян Денчев

Приветствия от гости и официални лица

Удостояване с почетно звание на УниБИТ

 

11.00 – 12.00 - ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ в Големия салон на БАН

Модератор – проф. д.ик.н. Стоян Денчев, д-р Силвия Найденова

 

Обедна почивка – 12.00 – 13.00

 

Заседанията по секции продължават от 13.30 до 18.30 в сградата на УниБИТ на Цариградско шосе

Кафе-паузи за всички секции – 15.30 – 16.00

 

 

І секция „Книжовност и хуманизъм”

13.30–17.30 ч., 105 зала, УниБИТ

Модератори: проф. дфн Иванка Янкова, проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева

Второ заседание: проф. д-р Таня Тодорова, доц. д-р Васил Загоров

Кафе-пауза – 15.30 – 16.00

 

ІIсекция „КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

13.30–17.30 ч., зала 207, УниБИТ

Модератори: проф. д-р София Василева, проф. д.ик.н. Евгений Сачев

Второ заседание: проф. дин. Вера Бонева, доц. д–р Борис Борисов

 

IIIсекция „ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО”

13.30–17.30 ч., зала 106, УниБИТ

Модератори:проф. д.ик.н. Владимир Йоцов, доц. д.пс.н. Майяна Митевска

Второ заседание: проф. д-р Галина Панайотова, гл. ас. д-р Добри Бояджиев

Кафе-пауза – 15.30 – 16.00

 

Панел„ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ

13.30–17.30 ч., зала 214, УниБИТ

Модераторпроф. д.н. Евгени Манев, гл. ас. д-р Гергина Жаблянова

 

НАУЧНА СЕСИЯ  НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

13.30–17.30 ч., зала ֦„Тържествена, УниБИТˮ

 

Модератори: доц. д-р Мариела Нанкова, гл. ас. д-р Диана Стоянова

 

Обща дискусия и закриване на Конференцията - 17.30–18.30 ч., зала „Тържествена“

Модератор: проф. д.ик.н. Стоян Денчев

 

Програма на конференцията

НОВИНИ


нагоре