Двадесет години списание “Издател”

„Издател“ е научно списание, насочено към исторически и съвременни изследвания, свързани с книгата, печатните комуникации, издателските процеси и библиотечно-информационните дейности. В обхвата на списанието маркетинга и рекламата на книгата, историята и теорията на медиите, съвременните аспекти на читателя и четенето. В списанието излизат публикации по книговедски, библиографски, исторически и краеведски въпроси. Публикуват се още научни съобщения, рецензии и отзиви за новоизлезли издания.

„Издател“ се намира на свободен достъп от уебсайта на изданието и се индексира в базата данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Депозира се в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Централната библиотека на Българската академия на науките, Библиотечно-информационния център на УниБИТ и други академични библиотеки.

„Издател“ започва да излиза през 1994 г. като тримесечно списание. Основател и отговорен редактор е Лъчезар Георгиев, а в редколегията членуват проф. дфн Ани Гергова, Татяна Дерменджиева и Тодор Билчев. Поради недостиг на финансиране през 1997 г. работата на списанието се преустановява. През 2002 г. дейностите по „Издател“ се възобновяват, а скоро след това приема сегашното си име „Научно списание“. Принос в развитието на изданието имат две академични институции – Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Списанието се реализира съвместно от двата университета за дълъг период от време. През годините директор на „Издател“ е проф. д-р ик.н. Стоян Денчев, а дългогодишния главен редактор е проф. Лъчезар Георгиев.

От 2019 г. списанието се издава самостоятелно от издателство „За буквите – О писменехь“ при УниБИТ с директор доц. д-р Диана Стоянова и главен редактор доц. д-р Васил Загоров. Списание „Издател“ излиза два пъти годишно и включва публикации на български език и английски език. В редколегията присъстват имена на утвърдени специалисти от България и чужбина. В „Издател“ публикуват университетски преподаватели, млади учени и специалисти от различни културни институции, асоциации и издателства.

За връзка с нас: publisher@unibit.bg

Броевете на списанието:

Корици на списание "Издател":


 

 

НОВИНИ


нагоре