Двадесет години списание “Издател”

Първият брой на сп. “Издател” излиза през тримесечието октомври-декември 1994 г. Подзаглавието е “Тримесечно списание за издателска дейност”. Основател и отговорен редактор е Лъчезар Георгиев, като в редколегията са още проф. дфн Ани Гергова, Татяна Дерменджиева и Тодор Билчев. През 1997 г. е издаден специален брой (№1-2) за издателската дейност в Кралство Белгия, след което списанието спира по липса на средства за издаването му.

През 2002 г. Лъчезар Георгиев с помощта на родолюбиви спонсори възобновява работата на “Издател”. Наскоро след това изданието вече се именува като “научно списание за книгата” и излиза и до момента без прекъсване. Дял за това имат две академични институции – Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и Университет по библиотекознание и информационни технологии. Днес списание “Издател” се реализира като тяхно съвместно издание. Директор на “Издател” е ректорът на УниБИТ – София проф. д-р ик.н. Стоян Денчев главен редактор е проф.  д-р Лъчезар Георгиев.
Автор на графичните символи и първоначалната графична концепция на “Издател” е великотърновският художник Кънчо Данев. След 2002 г. списанието излиза в печатница “Сира”. Редакционната подготовка и предпечатът, както и графичният дизайн на корицата се извършват в Университетско издателство „Св. с.в. Кирил и Методий” – В. Търново. Редактор на отделните броеве на списанието е проф. д-р Лъчезар Георгиев.

С оглед на новите книговедски търсения и научните цели на двете академични институции, днес “Издател” е научно списание за книгата, като основните посоки на списването са съсредоточени в исторически и съвременни изследвания за книгата,по въпроси на книгоиздаването, печатните комуникации и издателските процеси, библиотечно-информационните дейности. Заедно с това се засягат и други книговедски проблеми – за маркетинга и рекламата на книгата, за историята и теорията на медиите, за съвременните аспекти на читателя и четенето. В списанието излизат и биографични статии по книговедски, библиографски, исторически и краеведски въпроси. Макар и ограничено, се публикуват и литературни творби (по повод на събития, годишнини на автори и с оглед представянето на новоизлезли книги), както и рецензии и отзиви за нови издания. През последните години някои от броевете по икономически причини биват обединявани в едно общо книжно тяло.

Сред рубриките са: Меридиани; С Издател из Европа и по света; Интервю; Маркетинг на книгата; История на издателската дейност; История на българската периодика; Книгоиздаването в България; Художествена илюстрация; Читатели и книголюбие; Родолюбци; Издателски приноси; Българското книгоиздаване; Български книгоиздатели; Книгопис; Пътепис; Форум; Гледище; Библиографски проучвания;Българската книга; Обществени комуникации; Юбилей; Редакторът представя; Забравени творци;Световно книгоиздаване; Закрила на авторското право; Интелектуалци; Дискусия и др.
Сътрудниците на изданието са предимно университетски преподаватели, книговеди, библиогра¬фи, библиотечни и информационни работници, журналисти, писатели, студенти от книговедските и медийните специалности на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и УниБИТ – София, но и от други културни институции – държавни архиви, библиотеки, издателски структури и асоциации, музеи и пр.

Броеве, които може да разгледате:

Корици на списание "Издател":


 

 

НОВИНИ


нагоре