Заповед на Ректора относно превантивни мерки срещу разпространението на грип

Със заповед на Ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии се отменят учебните занятия в периода от 10.03.2020 г. до 15.03.2020 г. включително.

НОВИНИ


нагоре