Заместник-ректори

Заместник-ректор по учебната дейност

Проф. д-р Иванка Павлова Заместник-ректор по учебната дейност  
Проф. д-р Иванка Павлова  
Кабинет: 107  
Тел.: +359 (0) 2 970 85 80

Заместник-ректор по научната дейност и международното сътрудничество

Проф. д-р Ирена Петева Заместник-Ректор по научноизследователска и международна дейност  
Проф. д-р Ирена Петева  
Кабинет: 115  
Тел.: +358 (0) 882 17 54 24

Заместник-ректор по качеството на обучение и акредитация

Доц. д-р Иван Гарванов Ръководител на Катедра „Информационни системи и технологии”
Проф. дн Иван Ганчев Гарванов
Кабинет: 108, Сграда: УниБИТ 1
Тел.:

 


нагоре