Заместник-ректори

Заместник-ректор по качеството на обучение и акредитация

Проф. дн Иван Ганчев Гарванов

Ръководител на Катедра „Информационни системи и технологии”

Проф. дн Иван Ганчев Гарванов

Кабинет: 108, Сграда: УниБИТ 1

Тел.:

Приемно време: 
 

Заместник-ректор по учебната дейност

Проф. д-р Иванка Павлова

Заместник-ректор по учебната дейност

Проф. д-р Иванка Павлова

Кабинет: 107, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:i.pavlova@unibit.bg

Тел.: +359 (0) 2 970 85 80

Приемно време: 
 

Заместник-ректор по научната дейност и международното сътрудничество

Доц. д-р Тереза Тренчева

Заместник-ректор по научната дейност и международното сътрудничество

Проф. д-р Тереза Тренчева

Кабинет: 115, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:t.trencheva@unibit.bg

Тел.: +359 (0) 2 970 85 85

Приемно време: 
 

нагоре