Заместник-декани

Факултет по библиотекознание и културно наследство

Доц. д-р Eлена Савова

Заместник - декан по учебната дейност

Доц. д-р Eлена Савова

Кабинет: 312, Сграда: УниБИТ 1

Имейл: e.ignatova@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
доц. д-р Васил Загоров

Заместник - декан по научната дейност и международното сътрудничество

доц. д-р Васил Загоров

Кабинет: 312, Сграда: УниБИТ 1

Имейл: v.zagorov@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
доц. д-р Христина Дебрюне

Научен секретар на ФБКН

доц. д-р Христина Дебрюне

Кабинет: 202, Сграда: УниБИТ 1

Имейл: n.debruyne@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 

Факултет "Информационни науки"

Доц. д-р Катя Рашева- Йорданова

Заместник - декан по учебната дейност

Доц. д-р Катя Рашева- Йорданова

Кабинет: 304, Сграда: УниБИТ 2

Имейл:  k.rasheva@unibit.bg

Тел.: 

Приемно време: 
 
Проф. д-р Магдалена Гарванова

Заместник-декан по научната дейност и международното сътрудничество

Проф. д-р Магдалена Гарванова

Кабинет: 305, Сграда: УниБИТ 2

Имейл:  m.garvanova@unibit.bg

Тел.:

Приемно време: 
 
Доц. д-р Боян Жеков

Научен секретар

Доц. д-р Боян Жеков

Кабинет: 304, Сграда: УниБИТ 2

Имейл:  b.jekov@unibit.bg

Тел.: +359 88 2625 516

Приемно време: 
 

нагоре