ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ – ВАЖНО!

Във връзка с конкурса за докторанти, обявен в Държавен вестник, бр. 58, стр. 91 от 23 юли 2019 г., със срок за подаване на документи за участие в конкурса два месеца от датата на обявяване на конкурса, Ви уведомяваме че тъй като 23.09.2019 г. е официален неработен ден, документи ще се приемат и на 24 септември 2019 г.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 02 / 970 85 98.

За повече информация: https://www.unibit.bg/apply/apply-ph-d/regular-part-time-phd

НОВИНИ


нагоре