Конкурс за стипендианти на БНБ за 2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

Бих искала да ви информирам, че Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2021 година.

БНБ отпуска следните стипендии:

  • две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Стипендиите се отпускат за период от девет месеца.

Документите на кандидатите се подават в срок до 13 декември 2020 г. включително.

Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 405 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 38.

Моля, от свое име, както и от името на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ, да окажете необходимото съдействие при разпространяването на информацията, свързана с конкурса, до по-голям брой студенти-магистри и докторанти.

Благодаря Ви предварително!

Връзка към обявата (.pdf)

 

С пожелания да сте здрави,

 

Руслана Станчева

Секретар на Комисията за подбор и

работа със стипендианти на БНБ

НОВИНИ


нагоре