ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА 2018/2019 г.
01 ОКТОМВРИ 2018 г. (ПОНЕДЕЛНИК)

П О К А Н А

Уважаеми студенти, преподаватели, служители и приятели на УниБИТ, каним Ви на 01 октомври 2018 г. от 11:00 ч. на официалното откриването на учебна 2018/2019 г. в УниБИТ (бул. “Цариградско шосе” № 119).

Студентите от първи курс могат да получат тогите си от 10:00 ч. в зала 26.

След тържествената церемония ще се проведат първите срещи на първокурсниците с ръководителите на катедри. Тогава ще се извърши и раздаване на студентските книжки по специалности в съответните зали:

ФАКУЛТЕТ

Професионално направление / Специалности
Зала Час
Факултет по информационни науки ФИН

ФИН

 

 

 

ПН - Информатика и компютърни науки

207

13:00

ПН - Национална сигурност

105

13:00

 

 

 

Факултет по библиотекознание и културно наследство

ФБКН

ФБКН

 

 

 

Библиотекознание и библиография

212

13:00

Библиотечен и информационен мениджмънт

Архивистика и документалистика

210

13:00

Комуникации и информиране

Обществени политики и практики

Печатни комуникации

106

13:00

ПН - Културно-историческо наследство

Информационни ресурси на туризма

206

13:00

 

НОВИНИ


нагоре