Учебни планове - ОКС Магистър

Основна информация на страницата

Задочно обучение уч. 2018/2019 г.

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
 • Професионално направление: 2.2 История и археология
  • Историческо наследство и културни институции*ново
   3 семестъра
 • Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
  • Държавност, духовност и лидерски практики*ново
   3 семестъра
  • Библиотечни колекции
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Управление и информиране при стратегическите комуникации
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Издателски бизнес и електронни ресурси
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Медийна информация и реклама
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Защита на културно-историческото наследство
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Културен туризъм
   Същото проф. направление*3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Музеен и арт мениджмънт
   Същото проф. направление*3 семестъра
   Друго проф. направление**3 семестъра
   Същото проф. направление*4 семестъра
  • Религиозно културно наследство
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Мениджмънт на документи и архиви
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Читалищно дело 
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Културни политики и културни взаимодействия в Югоизточна Европа
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
 • Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
  • Информационни ресурси на правосъдието *ново  - 3 семестъра
  • Софтуерни архитектури и управление на качеството
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Анализ и управление на данни *ново 
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни системи и технологии
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Дигитален маркетинг и уеб дизайн *ново
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни технологии и финансов инженеринг
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Технологично предприемачество и иновации в ИТ
   3 семестъра
  • Електронен бизнес и електронно управление
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Софтуерно инженерство (Software Engineering)
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационна сигурност
   Същото проф. направление3 семестъра
   Друго проф. направление**  3 семестъра
 • Професионално направление: 9.1. Национална сигурност
  • Национална сигурност
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра

Задочно обучение уч. 2017/2018 г.

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
 • Професионално направление: 2.2 История и археология
  • Историческо наследство и културни институции*ново
   3 семестъра
 • Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
  • Държавност, духовност и лидерски практики*ново
   3 семестъра
  • Библиотечни колекции
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Управление и информиране при стратегическите комуникации (УИСК)
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Издателски бизнес и електронни ресурси
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Медийна информация и реклама
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Защита на културно-историческото наследство
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Културен туризъм
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Музеен и арт мениджмънт
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Религиозно културно наследство
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Мениджмънт на документи и архиви
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Читалищно дело 
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Културни политики и културни взаимодействия в Югоизточна Европа
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
 • Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
  • Информационни ресурси на правосъдието*ново 
   3 семестъра
  • Софтуерни архитектури и управление на качеството
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии
   3 семестъра
  • Информационни системи и технологии
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни технологии в медийния бизнес
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни технологии и финансов инженеринг
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Технологично предприемачество и иновации в ИТ
   3 семестъра
  • Електронен бизнес и електронно управление
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Софтуерно инженерство (Software Engineering)
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационна сигурност
   Същото проф. направление3 семестъра
   Друго проф. направление**  3 семестъра
 • Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 


нагоре