Учебни планове - ОКС Магистър

Основна информация на страницата

Задочно обучение уч. 2022/2023 г.

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
 • Професионално направление: 2.2 История и археология
  • Наследство и Музеи в информационна среда
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Историческо наследство и културни институции
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
 • Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
  • Информационните процеси при администрирането на туристическия сектор
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Медиация
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Лидерски практики в държавността, духовността и сигурността
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Библиотечни колекции
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Медийна информация и реклама
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   След завършен "Професионален бакалавър** 4 семестъра
  • Мениджмънт на документи и архиви
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Читалищно дело
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Културни взаимодействия и културни политики в Югоизточна Европа
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Идентификация, автентификация и оценяване на културни и художествени ценности
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Защита на културно-историческото наследство на Република България
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
 • Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
  • Виртуална и добавена реалност 
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни ресурси на правосъдието  -  3 семестъра
  • Софтуерни архитектури и управление на качеството
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Анализ и управление на данни  
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни системи и технологии
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Дигитален маркетинг и уеб дизайн
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Електронен бизнес и електронно управление
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Софтуерно инженерство (Software Engineering)
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Киберсигурност и цифрова криминалистика
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационна сигурност
   Същото проф. направление3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
 • Професионално направление: 9.1. Национална сигурност
  • Национална сигурност
   Същото проф. направление*3 семестъра
   Друго проф. направление**3 семестъра
  • Защита на личните данни и класифицираната информация
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра

Задочно обучение уч. 2021/2022 г.

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
 • Професионално направление: 2.2 История и археология
  • Наследство и Музеи в информационна среда
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Наследство и Музеи в информационна среда/ Редовно*
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Историческо наследство и културни институции
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 4 семестъра
  • Историческо наследство и културни институции/ Редовно*
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 4 семестъра
 • Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
  • Информационните процеси при администрирането на туристическия сектор
   Същото проф. направление* 3 семестъра Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Медиация
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Лидерски практики в държавността, духовността и сигурността
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Библиотечни колекции
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Медийна информация и реклама
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление* 3 семестъра
   Същото проф. направление** 4 семестъра
   Друго проф. направление** 4 семестъра
  • Мениджмънт на документи и архиви
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Читалищно дело
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Културни взаимодействия и културни политики в Югоизточна Европа
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Идентификация, автентификация и оценяване на културни и художествени ценности *ново
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра Същото проф. направление/Редовно* 3 семестъра
   Друго проф. направление/Редовно** 3 семестъра
  • Защита на културно-историческото наследство на Република България *ново
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра Същото проф. направление/Редовно* 3 семестъра
   Друго проф. направление/Редовно** 3 семестъра
 • Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
  • Виртуална и добавена реалност  -
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни ресурси на правосъдието   - 3 семестъра
  • Софтуерни архитектури и управление на качеството
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Анализ и управление на данни  
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни системи и технологии
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Дигитален маркетинг и уеб дизайн
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление* 3 семестъра
  • Електронен бизнес и предприемачество*ново
   Същото проф. направление*3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Електронно управление*ново
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Софтуерно инженерство (Software Engineering)
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Киберсигурност и цифрова криминалистика*ново
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационна сигурност
   Същото проф. направление3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
 • Професионално направление: 9.1. Национална сигурност
  • Национална сигурност
   Същото проф. направление*3 семестъра
   Друго проф. направление**3 семестъра
  • Защита на личните данни и класифицираната информация
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра

Задочно обучение уч. 2020/2021 г.

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
 • Професионално направление: 2.2 История и археология
  • Наследство и Музеи в информационна среда*ново
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  •  
  • Наследство и Музеи в информационна среда/ Редовно* *ново
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Историческо наследство и културни институции
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 4 семестъра
  • Историческо наследство и културни институции/ Редовно*
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 4 семестъра
 • Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 3 семестъра
  • Информационните процеси при администрирането на туристическия сектор *ново  -
   Същото проф. направление* 3 семестъра Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Медиация *ново  -
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Лидерски практики в държавността, духовността и сигурността*ново
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Библиотечни колекции
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Управление и информиране при стратегическите комуникации
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Издателски бизнес и електронни ресурси
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Друго проф. направление** 4 семестъра
  • Медийна информация и реклама
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление* 3 семестъра
  • Мениджмънт на документи и архиви
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Читалищно дело
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Културни взаимодействия и културни политики в Югоизточна Европа
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Идентификация, автентификация и оценяване на културни и художествени ценности
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
 • Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
  • Виртуална и добавена реалност *ново  -
   3 семестъра
  • Информационни ресурси на правосъдието *ново  - 3 семестъра
  • Софтуерни архитектури и управление на качеството
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Анализ и управление на данни *ново 
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни системи и технологии
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Дигитален маркетинг и уеб дизайн *ново
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление* 3 семестъра
  • Информационни технологии и финансов инженеринг
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Технологично предприемачество и иновации в ИТ
   3 семестъра
  • Електронен бизнес и електронно управление
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Софтуерно инженерство (Software Engineering)
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационна сигурност
   Същото проф. направление3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
 • Професионално направление: 9.1. Национална сигурност
  • Национална сигурност
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление**3 семестъра
  • Защита на личните данни и класифицираната информация
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра

Задочно обучение уч. 2019/2020 г.

* За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
 • Професионално направление: 2.2 История и археология
  • Историческо наследство и културни институции*ново
   3 семестъра
 • Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 3 семестъра
  • Информационните процеси при администрирането на туристическия сектор *ново  -
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Медиация *ново  -
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Лидерство в държавността, духовността и сигурността*ново
   3 семестъра
  • Библиотечни колекции
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Управление и информиране при стратегическите комуникации
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Издателски бизнес и електронни ресурси
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Медийна информация и реклама
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
   Същото проф. направление* 4 семестъра
  • Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Защита на културно-историческото наследство
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Религиозно културно наследство
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Мениджмънт на документи и архиви
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Читалищно дело 
   Същото проф. направление* 3 семестъра
  • Друго проф. направление**
  • Културни политики и културни взаимодействия в Югоизточна Европа
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
 • Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
  • Виртуална и добавена реалност *ново  -
   3 семестъра
  • Информационни ресурси на правосъдието *ново  - 3 семестъра
  • Софтуерни архитектури и управление на качеството
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Анализ и управление на данни *ново 
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни системи и технологии
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Дигитален маркетинг и уеб дизайн *ново
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационни технологии и финансов инженеринг
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Технологично предприемачество и иновации в ИТ
   3 семестъра
  • Електронен бизнес и електронно управление
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Софтуерно инженерство (Software Engineering)
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Информационна сигурност
   Същото проф. направление3 семестъра
   Друго проф. направление**  3 семестъра
 • Професионално направление: 9.1. Национална сигурност
  • Национална сигурност
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра
  • Защита на личните данни и класифицираната информация
   Същото проф. направление* 3 семестъра
   Друго проф. направление** 3 семестъра

 


нагоре