Общото събрание

Състав на Общото събрание на УниБИТ

 • проф. д.ик.н. Димитър Иванов – председател
 • проф. д-р Нели Костова– зам.-председател

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 • проф. д.ик.н. Стоян Денчев
 • проф. д-р Ирена Петева
 • проф. д-р Иванка Павлова
 • проф. д.н. Иван Гарванов
 • проф. д.ф.н. Иванка Янкова
 • проф. д-р Иван Иванов
 • доц. д-р Мария Николова
 • проф. д.т.н. Цветан Семерджиев
 • проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева
 • проф. д-р София Василева
 • проф. д-р Георги П. Димитров
 • проф. д.ик.н. Владимир Йоцов
 • проф. д.и.н. Валерия Фол
 • проф. д-р Атанас Начев
 • проф. д.п.н. Александра Куманова
 • проф. д.фил.н. Ваня Добрева
 • проф. д.ист.н. Вера Бонева
 • проф. д.т.н. Веселин Целков
 • проф. д-р Галина Панайотова
 • проф. д-р Евгени Велев
 • проф. д-р Евгени Манев
 • проф. д.ик.н. Евгений Сачев
 • проф. д.ф.н. Искра Арсенова
 • проф. д.н. Николай Палашев 
 • проф. д.фил.н Цветанка Петрова
 • проф. д-р Жоржета Назърска
 • проф. д-р Румен Николов
 • проф. д-р Таня Тодорова 
 • доц. д-р Борис Борисов
 • доц. д-р Васил Загоров 
 • доц. д-р Георги Петришки
 • доц. д-р Евгения Русинова
 • доц. д-р Екатерина Желязова
 • доц. д-р Люба Цветкова
 • доц. д-р Любомира Парижкова
 • доц. д-р Мариела Нанкова
 • доц. д-р Мюмюн Тахиров
 • доц. д-р Тереза Тренчева 
 • доц. д-р Цветлин Йовчев

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 • доц. д-р Елена Игнатова
 • гл. ас. д-р Диана Стоянова
 • гл. ас. д-р Николай Митев
 • преп. д-р Веселин Чантов

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

 • гл. ас. д-р Белла Тетевенска
 • Веселина Войнова

нагоре