Общото събрание

Списъчен състав на Общото събрание - Мандат 2023-2027

Председател на ОС

 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков

Заместник-Председател на ОС

 • доц. д-р Румелина Илиева Василева

Хабилитирани преподаватели

 • проф. д.п.н. Александра Венкова Куманова
 • проф. д.фил.н. Ваня Чавдарова Добрева
 • проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева
 • проф. д.ик.н. Владимир Симов Йоцов
 • проф. д-р Георги Петров Димитров
 • проф. д-р Евгения Петрова Ковачева
 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов
 • проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова
 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева
 • проф. д.н. Йорданка Ценкова Захариева
 • проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров
 • проф. д.н. Николай Георгиев Палашев
 • проф. д.н. Таня Йорданова Тодорова
 • проф. д-р Тереза Стоянова Тренчева
 • проф. д-р Христина Станчева Богова
 • доц. д-р Боян Колев Жеков
 • доц. д-р Васил Йорданов Загоров
 • доц. д-р Венцислав Иванов Велев
 • доц. д-р Вeселин Петров Чантов
 • доц. д-р Груди Иванов Ангелов
 • доц. д-р Диана Манолова Стоянова
 • доц. д-р Елена Игнатова Савова
 • дор. д-р Катя Христова Рашева-Йорданова
 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • доц. д-р Люба Дражева Цветкова
 • доц. д-р Любомира Петрова Парижкова
 • доц. д-р Магдалена Златкова Гарванова
 • доц. д-р Марина Енчева Енчева
 • доц. д-р Мария Милчева Гуленова
 • доц. д-р Пламен Николов Богданов
 • доц. д-р Румелина Илиева Василева
 • доц. д-р Силвия Станчева Станчева
 • доц. д-р Христина Димитрова Иванова-Дебрюне
 • доц. д-р Християн Атанасов Атанасов
 • доц. д-р Юлия Стефанова Савова
 • доц. д-р Яница Петкова Димитрова

Нехабилитирани преподаватели

 • гл. ас. д-р Евелина Любомирова Здравкова-Величкова
 • гл. ас. д-р Камелия Миткова Нушева
 • гл. ас. д-р Надежда Емилова Томова
 • гл. ас. д-р Пламен Пенков Теодосиев
 • гл. ас. д-р Поли Руменова Муканова
 • гл. ас. д-р Ралица Юри Йотова
 • гл. ас. д-р Светла Ангелова Шапкалова-Катърска
 • гл. ас. д-р Соня Любомирова Спасова
 • гл. ас. д-р Стелиана Петрова Йорданова
 • гл. ас. д-р Тина Василева Петрова
 • гл. ас. д-р Христо Ермилов Тутунаров
 • гл. ас. д-р Христо Димитров Христов

Административен персонал

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • Веселина Андреева Войнова

Студенти

 • Василена Пейова Христова, I курс, ИС
 • Мария Яворова Гуркова, ОКС „Магистър“ Медиация
 • Ивайло Николаев Кардашев, I курс, ИТ
 • Габриела Георгиева Кръстанова, I курс, КИ
 • Георги Христов Николов, III курс, КНИБ
 • Михаил Бойков Заяков, I курс, КН
 • Юлиана Станимирова Георгиева , I курс, КНИБ
 • Десислава Иванова Цанкова, ОНС „Доктор“ БАОКТ
 • Милена Иванова Цанкова, ОНС „Доктор“ БАОКТСъстав на Общото събрание на УниБИТ Мандат - 2019-2022

Председател на ОС

 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Заместник-Председател на ОС

 • доц. д-р Румелина Илиева Василева

Хабилитирани преподаватели

 • проф. д.п.н. Александра Венкова Куманова
 • проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев
 • проф. д.и.н. Валерия Николова Фол
 • проф. д.фил.н. Ваня Чавдарова Добрева
 • проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева
 • проф. д.т.н. Веселин Ценов Целков
 • проф. д.ик.н. Владимир Симов Йоцов
 • проф. д-р Галина Стоянова Панайотова
 • проф. д-р Георги Петров Димитров
 • проф. д-р Евгени Кирилов Велев
 • проф. д-р Евгени Петров Манев
 • проф. д.н. Екатерина Георгиева Попандонова - Желязова
 • проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска
 • проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов
 • проф. д-р Иван Томов Иванов
 • проф. д-р Иванка Гервазиева Павлова
 • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева
 • проф. д-р Мариела Тодорова Модева
 • проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров
 • проф. д.н. Николай Георгиев Палашев
 • проф. д-р Румен Василев Николов
 • проф. д-р София Илиева Василева Вълчева
 • проф. д-р Стефан Иванов Мичев
 • проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 • проф. д.н. Таня Йорданова Тодорова
 • проф. д-р Тереза Стоянова Тренчева
 • доц. д-р Боян Колев Жеков
 • доц. д-р Васелин Петров Чантов
 • доц. д-р Васил Йорданов Загоров
 • доц. д-р Велиян Александров Димитров
 • доц. д-р Евгения Петрова Ковачева
 • доц. д-р Евгения Стефанова Русинова
 • доц. д-р Елена Игнатова Савова
 • доц. д-р Константин Кирилов Казаков
 • доц. д-р Люба Дражева Цветкова
 • доц. д-р Любомира Петрова Парижкова
 • доц. д-р Магдалена Златкова Гарванова
 • доц. д-р Румелина Илиева Василева
 • доц. д-р Силвия Станчева Станчева
 • доц. д-р Христина Станчева Богова
 • доц. д-р Юлия Стефанова Савова

Нехабилитирани преподаватели

 • гл. ас. д-р Даниела Георгиева Павлова
 • доц. д-р Диана Манолова Стоянова
 • гл. ас. д-р Камелия Миткова Нушева
 • гл. ас. д-р Мирияна Пламенова Павлова
 • гл. ас. д-р Христо Ермилов Тутунаров

Административен персонал

 • д-р Белла Иванова Тетевенска
 • Веселина Андреева Войнова
 • Катерина Георгиева Бояджиева
 • д-р Мариана Стефанова Бънева - Попова

Студенти

 • Антоанета Георгиева - специалност ИРТ
 • Иван Ангелов - специалност КИН
 • Георги Костов - специалност КНИБ
 • Мая Малинова - специалност ИРТ
 • Ивана Николова - специалност БИМ
 • Теодора Славова - специалност ИКН
 • Радослав Манолов - специалност ИКН
 • Алекс Иванова - специалност НСКИН
 • Елена Славова - специалност ИКН

Годишни отчети


нагоре