Специалности в ОКС „Бакалавър след Професионален бакалавър”

  • Информационни технологии
  • Библиотекознание и библиография (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.)

нагоре