Международен ден за опазване на културно-историческото наследство

На 18 април се отбелязва Международния ден за опазване на културно-историческото наследство известен още и като  Ден на паметниците и забележителните места (International Day for Monuments and Sites).

Денят се отбелязва по предложение на ЮНЕСКО от 1984 г. Целта е да се насочи вниманието на световната общност към проблемите на културното наследство, нуждата от неговото опазване и съхраняване за идните поколения. Изучаването и популяризирането му е също важен елемент.
Възприетият девиз е: "Ние трябва да запазим нашата историческа родина."

България има стотици културни обекти, които са с национална и международна значимост. В световните листи на ЮНЕСКО има вписани 9 обекта на световното културно и природно наследство (7 културно-исторически и 2 природни) и 8 елемента в нематериалното културно наследство (5 национални кандидатури, 1 мултинационална и 2 практики)
България е ратифицирала Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство от 1972 г. и Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г.

-------------

Българският принос в световните листи на ЮНЕСКО

Обекти вписани в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО: Боянската църква, Мадарския конник, Тракийската гробница в Казанлък, Скалните църкви при с. Иваново (Русенско), Старият Несебър, Рилския манастир, Тракийската гробница в село Свещари (Разградско), Национален парк „Пирин” и Биосферния резерват „Сребърна”.

Елементи вписани в Списъка на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО са: Бистришките баби, Традицията за тъкане на чипровските килими, Нестинарството, Обичаят „Сурва“, Традициите свързани с 1 март, Високото пеене в Сатовча и Долен, Събора на народното творчество в Копривщица, съхраняването и препредаването на традициите в българското читалище.

---------

Списък на световното културно и природно наследство - https://whc.unesco.org/en/list
Списък с елементите на нематериалното културно наследство на човечеството - https://ich.unesco.org/en/lists

НОВИНИ


нагоре