УДОВОЛСТВИЕ, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И ЧЕСТ Е КОГАТО ТЕ РЪКОВОДИ ИСТИНСКИ ЛИДЕР

За нас, студентите и докторантите на УниБИТ, професор Стоян Денчев е нашият Ректор

Стоян Денчев, професор, доктор на икономическите науки – Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в София. Нашият Ректор! За съжаление обаче поради закона, той не може да заема тази длъжност. Въпросът е защо в България, когато нещо върви добре, е необходимо да бъде прекратено,макар да е видимо за всички, че то е успешно …?!

Стоян Денчев завършва с пълно отличие и със златен медал гимназията в своя роден град Елхово. Дипломира се по специалността „Основи на кибернетиката и теория на управлението“ в Математическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ през 1978 г. От 1978 до 1986 г. работи в Централния машиностроителен институт. От 1986 до 1988 г. е директор по научните въпроси в Информационния център за трансфер на технологии „Информа“, София, а през 1988 – 1989 г. е Заместник-Генерален директор в същия Център.

Последователно става кандидат на техническите науки, старши научен сътрудник II ст., гост-доцент и старши изследовател в университета в Бъркли, Калифорния, доктор на науките, професор.

Съветник в правителството на г-н Димитър Попов през 1991 г. Началник на отдел при първото правителство на СДС на г-н Филип Димитров (1991 – 1992 г.) - специалист по структурната реформа. Главен секретар в правителството на Любен Беров през 1993 -1994 г. Посланик във Финландия през 1994 г. Депутат в 37-ото народно събрание. Заместник-председател на парламентарната Комисия по външна политика.

До юни 1998 г. е политически секретар на Обединението за национално спасение, което напуска, като става вицепрезидент на корпорацията Мултигруп. По-късно основава и успешно ръководи консултантската компания „Д-р Денчев“

От началото на 2002 г. е Ректор на Колежа по библиотекознание и информационни технологии, който благодарение на неговите усилия и възможности днес е един от водещите, модерни, иновативни и различни университети в страната – Университета по библиотекознание и информационни технологии.

От 2006 г. до 2011 г. два последователни мандата е председател, а от 2011 г. - почетен председател на Съюза на народните читалища.

От 2000 г. е член на настоятелството на храм-паметника „Свети Александър Невски“ – факт, който доказва хилядократно, че този изключителен българин има огромно отношение и неизброими заслуги към културата, историята и традициите на нашия народ.

Но за нас студентите и докторантите – професор Денчев е много добросърдечен човек, много хармоничен и сдържан. Човек, който лесно общува с хората, независимо от тяхното социално положение. Ние ценим в него качествата и уменията му да изслушва и да дава съвети, когато се намираме в трудна или бихме казали сложна ситуация, за която не ни достига опит. Той е ЯКО обективен човек, който поражда доверие. Личност, вярна на чувствата и традициите. Никога не критикува хората, уважава тяхното мнение и се съобразява с него. Трезвомислещ, умен и изключително забавен (?) Уравновесен човек - държи много на студентите, на близките и приятелите си.

Добротата в него е качество, което всеки притежава в себе си, но не всеки може да го съхрани и показва така, както той самият. Проф.

Денчев е от хората, които загърбват собственото си удовлетворение за сметка на нечие друго. И това, което винаги ни е изумявало е, че независимо от всичко, той вярва, че хубавите неща тепърва предстоят… Амбициозен човек с многостранни интереси. Екстравертен тип личност, убеден в правота на студентите и тяхната значимост. Отличавал се е винаги с творческата и изобретателната си мисъл, с волята, решителността и нестихващата сила и енергия, с които като истински „локомотив“ е теглил и управлявал машината на „УниБИТ“ (До момента на своето заслужено оттегляне той „караше успешно влака“ Твърдо сме убедени, че такива като него биха карали успешно и влака на нашата държава).

От разговорите си с проф. Денчев може да кажем, че присъщи за него са вроденото чувство за отговорност и справедливост, методичността и дисциплинираността в работата, затова и УниБИТ пожъна и продължава да жъне толкова успехи през последните години. Нашият Ректор е богат на оригинални идеи и на добри намерения, а това си проличава в различните инициативи, които младите хора в нашия университет реализирахме през всичките години на неговото управление. Една от тях са семинарите на Университетската младежка академия за управление на знания на тема „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“, които се проведоха през 2017 и 2018 г., не къде да е, а в сърцето на Европа, и то където това сърце бие най-силно - в Европейския парламент в Брюксел. Ние сме единственият университет не само от Балканите но и от цяла Европа, който има тази възможност да изложи научните си достижения на такова високо равнище. И това разбира се, се дължи на нашият Ректор и на уважението, което изпитват към него много европейски и световни учени, бизнесмени, политици и общественици.

И само който не познава проф. Денчев, не знае, че той не понася застоя, посредствеността и безразличието, може би заради това той се поддава на различни благородни каузи, които за студентите и докторантите се превръщат в мечти. Мечти за по-добро и по-смислено бъдеще тук в България. Надарен с жизнена енергия, младежки дух, спонтанност, реализъм и изключителни комуникативни способности, нашият Ректор винаги е успявал да се справи със ситуацията и да ни даде възможност да погледнем отвъд представата за всичко. Независимо от събитията в нашата мила Родина, дали добри или лоши, нашият Университет е като „остров“, за да не кажем - „оазис“ в трудните, бурни времена.

Това, върху което акцентираме вниманието си ние студентите и докторантите е именно върху този човек, благодарение на който университетът вече 16 години успява да постигне целите си и без да спира за миг, се впуска в нови и нови цели и реализира нашите общи идеи, защото когато влакът има добър машинист – курсът е изпълнен. Гарите следват една след друга и винаги е известна следващата. Проф. Денчев повече няма да бъде Ректор на УниБИТ, но ние младите хора знаем, че той подготви десетки млади преподаватели и учени и един от тях достойно ще го замести на кормилото на университетския влак.

Известно е, че когато проф. Денчев достигне дадена цел, това за него не е достатъчно, не спира дотам, поставя си нова и продължава нагоре и напред, а по този начин увлича и всички млади хора да вървят с него. Това поражда доверие, а всички ние знаем, че без доверие няма просперитет. Точно заради това смятаме, че той е осъществител на един организиран и сплотен колектив, който предполага добро разпределение на задачите, а оттам, прави възможно й осъществяването им.

Това е вероятно формулата за Успех, за нашия Успех, за Успеха на Университета по библиотекознание и информационни технологии!

Снимки

НОВИНИ


нагоре