"В сянката на императора"
публична лекция на доц. д-р Калин Стоев

На 27 март 2024г. (сряда), ще се състои публична лекция на доц. д-р Калин Стоев. Лекцията представя плеяда от портрети на вторите хора» в Римската империя от началото на Принципата до края на III в. от н.е. Въпреки цялата власт – често жестока и авторитарна, с която са разполагали римските императори, те са имали нужда от подкрепата на приближените си. Много често един от тях е имал решаваща роля в издигането на императора, в управлението на империята, на бойното поле или в администрацията на провинциите, а някои са придобивало почти „колегиална“ на императорската власт на върха на римската държава. Лекцията обръща внимание и на това, че в издигането на тези „сиви кардинали“ на имперския период се оглеждат и мащабни социално-политически процеси на промени в състава на управляващите прослойки на империята.

Доц. д-р Калин Стоев е български историк. Възпитаник на гимназията за древни езици и култури и Софийския университет. През 2012 г. защитава докторска степен в Института за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" - БАН, специалност "Стара история", на тема "Романизация на Горна и Долна Мизия по данни на антропонимията (I-III в.)". Главен асистент в УниБИТ от 2018 г. и доцент от 2020 с хабилитационен труд "Providentia Imperatoris. Биография на император Максимин Тракиеца". Заместник-директор на ИБЦТ-БАН от 2022 г. Преподавател в катедра "Култура, историческо наследство и туризъм", където води дисциплините "Стара история", "Древна история на българските земи", "Епиграфика", "Политически, икономически и културни взаимодействия в Черноморския регион в Античността и ранното Средновековие" и "Империи и интеграционни процеси в античния свят".

Лекцията ще бъде в хибридна форма:
- присъствено - зала Тържествена, УниБИТ-1
- онлайн - ГугълМитинг - meet.google.com/dyv-tzvc-myd
- на живо във ФБ на профила на ИНИООУЗКИН (https://www.facebook.com/ichs.unibit) и катедра КИНТ https://www.facebook.com/UnibitCulturalHeritage

НОВИНИ


нагоре