Екипът на проект

„Изследване на предизвикателствата пред четенето в цифровата ера“
обявява

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ,

посветен на Международния ден на книгата и авторското право (23 април).

Темата на конкурса

„ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”

Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само със специално създаден за конкурса плакат, който не е участвал в други конкурси. Представените плакати ще бъдат оценявани от комисия, която ще следи за адекватността на предложението към обявената тема, за авторство и за оригиналност.

Изисквания към изработването на плаката:

  1. Всички изображения (фотографии, рисунки, графики) и текстови послания да бъдат авторски.
  2. Плакатите да са изработени на ръка и/или на графична програма по избор: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand и др.
  3. Размерът трябва да бъде А3 (297 mm x 420 mm).

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят творбите си на електронен (pdf или jpg-формати) и на хартиен носител, придружени с данните на автора: трите имена, курс, електронна поща и телефон за връзка. Адресът на УниБИТ е: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 205, за конкурса и електронен адрес: book_celebration@abv.bg.

Краен срок за участие в конкурса: 15.04.2019 г. до 17.00 ч.

Предвидени са три наградипърва – 100 лв., втора – 60 лв. и трета – 40 лв.

Победителите ще бъдат обявени на 23-ти април 2019 г. в 10.00 ч. в зала „Тържествена“ на УниБИТ.

Плакатът, избран на първо място, ще бъде поставен на рекламните материали за 2020 г. по повод Международния ден на книгата и авторското право и на корицата на сборник „Книгата – нашето по-смислено настояще“.

Всички плакати ще бъдат представени на изложба в УниБИТ в зала „Тържествена“ по време на честването на 23 април.

Пожелаваме успех на престрашилите се!

НОВИНИ


нагоре