Университет по библиотекознание и информационни технологии

Уважаеми студенти и докторанти

Стартира записване за придобиване на професионална квалификация „УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ“ за учебната 2021/2022 година.

  • Обучението продължава ДВА СЕМЕСТЪРА
  • Компютърно подпомагани занятия
  • Присъствените занятия се водят в удобно за обучаемите време
  • Педагогическите стажове са организирани в училища на територията на гр. София
  • В курса могат да се включат докторанти и студенти, които се обучават в момента или са придобили висше образование в професионално направление ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

Успешно завършилите получават

Свидетелство за професионална квалификация „УЧИТЕЛ“

(Издава се при представяне на диплома за висше образование – ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“)

Подаване на заявления – от 02 до 15 ноември 2021 г., по електронен път, на имейл: p.pergelova@unibit.bg

(заявлението може да се изтегли от сайта на Университета) - Изтегли

Допълнителна информация – в сградата на УниБИТ-2, (бул. Шипченски проход № 69А), кабинет № 303 – гл. експерт Пенка Пергелова, тел.: 0879 805 861; имейл: p.pergelova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре