Университет по библиотекознание

и информационни технологии

Уважаеми студенти
и докторанти!

 

Стартира записване

за придобиване на професионална квалификацияУЧИТЕЛ
ПО ИСТОРИЯ

за учебната 2023/2024 година.

 

·       Обучението продължава ДВА СЕМЕСТЪРА

·       Компютърно подпомагани занятия

·       Присъствените занятия се водят в удобно за обучаемите време

·       Педагогическите стажове са организирани в училища на територията на гр. София

·       В курса могат да се включат докторанти и студенти, които се обучават в момента или са придобили висше образование в направление История и археология.

Успешно завършилите получават
Свидетелство за професионална квалификация УЧИТЕЛ

(Издава се при представяне на диплома за висше образование

ОКС бакалавър или ОКС магистър.)

 

Подаване на заявленияот  21 август до 26 септември 2023 г., по електронен път,  на имейл: p.pergelova@unibit.bg

(заявлението може да се изтегли от ТУК)

Допълнителна информацияв сградата на УниБИТ-2,

 (бул. Шипченски проход 69А),

кабинет 303гл. експерт Пенка Пергелова,

тел.: 0879 805 861; имейл: p.pergelova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре