РЕКТОРСКИ СЪВЕТ:

 • Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – главен секретар и председател на Съвет на настоятелите
 • Проф. д-р Иванка Павлова – зам.-ректор УД
 • Проф. д-р Тереза Тренчева – зам.-ректор НИМД
 • Проф. дн Иван Гарванов – директор „Образователна политика“
 • Проф. д-р Евгения Ковачева – директор „Научна политика“
 • Проф. д-р Христина Богова – декан ФБКН
 • Доц. д-р Елена Савова – зам.-декан УД
 • Доц. д-р Васил Загоров – зам.-декан НИМД
 • Доц. д-р Христина Дебрюне – научен секретар ФБКН
 • Проф. д-р Георги Димитров - декан ФИН
 • Доц. д-р Магдалена Гарванова – зам.-декан НИМД, рък.-кат. ИСТ
 • Доц. д-р Катя Рашева – зам.-декан УД
 • Доц. д-р Боян Жеков – научен секретар ФИН
 • Доц. д-р Веселин Чантов – директор ДОД
 • Проф. дн Таня Тодорова - рък.-кат. БН
 • Проф. дфн Ваня Добрева – рък.-кат. КИНТ
 • Доц. д-р Яница Димитрова – рък.-кат. ОК
 • Доц. д-р Пламен Богданов – рък.-кат. НС
 • Доц. д-р Стефка Толева – рък.-кат. КН
 • Доц. д-р Диана Стоянова – директор на Издателство „За буквите“
 • Проф. д.ик.н. Гошо Петков – директор ИНИОД
 • Проф. дин Валерия Фол – директор ИНИОУЗКИН
 • Проф. д-р Мариела Модева – ИИРЛИС
 • Доц. д-р Румен Драганов – директор ИАПИСТ
 • Анна Рупенова – пом.-ректор
 • Таисия Владимирова – гл.счет., директор ФСД
 • Тинка Янузова – финансов контрольор
 • Катя Бояджиева – началник УО
 • Мариана Бънева – ръководител ЧР
 • Руска Манолова – началник АСД

нагоре