ГРАФИК за получаване на дипломи на защитилите през месец Октомври 2019 г. по ден и час за всеки студент!

График за получаване на дипломи на защитилите през месец Октомври 2019 г. по ден и час за всеки студент може да намерите на този линк: https://www.unibit.bg/learning-activity/master/current-information-masters

НОВИНИ


нагоре