СПИСЪЦИ С ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧ. 2017-2018 Г. ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР СПЕД ПРОФ. БАКАЛАВЪР“, ЩЕ НАМЕРИТЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ДОЛУ

 

КЛАСИРАНЕ – 21 септември 2017 г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

ЗАПИСВАНЕ – 25, 26 и 27 септември 2017 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  1. Диплома за завършено висше образование - ОРИГИНАЛ (ако няма издадена диплома - Академична справка ОРИГИНАЛ)
  2. Диплома за средно образование - копие
  3. 5 бр. снимки (паспортен формат)
  4. Платежно от банка за внесена семестриална такса
  5. Комплект документи за записване - купуват се на място в Учебен отдел (10 лв.)

Специалности в направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"

Специалности в направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

  • Информационни технологии
  • Информационно брокерство - НЕ СТАРТИРА. КАНДИДАТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО“ СА ПРЕХВЪРЛЕНИ В СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“.
    Габриела Николаева Василева– Кандидата не е класиран!

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2017/2018 г.

НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ 770 505
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ и ИБ 855,50 505

 


нагоре