СПИСЪЦИ С КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ В ОКС"БАКАЛАВЪР"

СЛЕД ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

 

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Записване на новоприетите студенти- 25, 26 и 27 септември 2019 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в 105 зала, етаж 1 в сградата на бул." Цариградско шосе" 119

 

Записването е лично или чрез упълномощено лице!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Диплома за завършено висше образование – ОКС „Професионален бакалавър“  (оригинал и копие)/ или при липса на диплома – Академическа справка.

Формуляри за записване по образец;

Пет снимки формат 3,5/4,5;

Документ за внесена семестриална такса по банков път;

Лична карта, която след проверка се връща;

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2018/2019 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно

Задочно

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ

770

505

Направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ и ИБ

855,50

505

 


нагоре