КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2020-2021 Г. ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР СЛЕД ПБ“

 

Списък на приетите кандидат-студенти за ОКС Бакалавър след ПБ за уч. 2020/2021 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Записване – 23, 24 и 25 септември 2020 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в зала 105 на УниБИТ 1, бул. Цариградско шосе № 119

  • Диплома за завършено образование – ОКС „Професионален бакалавър “(оригинал и копие) / или при липса на диплома - Академична справка;
  • Диплома за средно образование (може и копие) за попълване на данни
  • 5 бр. снимки
  • Квитанция за платена семестриална такса по банков път/изипей
  • Комплект документи (на място)

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2020/2021 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно

Задочно

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ

808

530

Направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ и ИБ

898

556

Повече информация може да намерите на УЧЕБНА ДЕЙНОСТ › БАКАЛАВЪР след ПБ › УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


нагоре