ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2023-2024 Г. ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР СЛЕД ПБ“

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 07 август до 08 септември 2023 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ,
кабинет 1, етаж 1,бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Диплома за завършено образование – ОКС „Професионален бакалавър “(оригинал и копие) / или при липса на диплома - Академична справка;

• Такса за кандидатстване - 45 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

Класирането се извършва само по документи

Класиране – 21 септември 2023 г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

Записване – 25 и 26 септември 2023 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 105, етаж 1.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1.      Диплома за завършено висше образование – ОКС „Проф. Бакалавър/Специалист“  – оригинал и копие или при липса на диплома – академична справка – оригинал.;

2.      Диплома за средно образование оригинал или копие за попълване на данни;

3.      Пет (5) броя снимки – размер 3.5 на 4.5 (за документ);

4.      Платежно нареждане / вносна бележка за платена семестриална такса по банков път или EasyPay. В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента (задълженото лице). Като основание да се впише, такса записване

5.      Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;

Формуляр за записване – по образец, закупува се на място – 10 лв.

Специалности в направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

  • Информационни технологии - приети

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ      Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2023/2024 г.

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно

Задочно

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  БИНУЗ

865

583

Направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ

961

612

 


нагоре