ПРИЕТИ СТУДЕНТИ В ОКС БАКАЛАВЪР“ СЛЕД ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР УЧЕБНА 2018/2019 г.

 ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Документи за записване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания и обучението в УниБИТ (Университета)

Специалности в направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"

Специалности в направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

ЗАПИСВАНЕТО В ОКС “БАКАЛАВЪР" СЛЕД ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" ЩЕ Е НА 25, 26 И 27 СЕПТЕМВРИ 2018 г. ОТ 9,00 ЧАСА ДО 16,30 ЧАСА (ОБЕДНА ПОЧИВКА ОТ 12,30 ЧАСА ДО 13,00 ЧАСА) НА БУЛ. „ ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ 119 СТАЯ 1 (УЧЕБЕН ОТДЕЛ).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. ДИПЛОМА ОРИГИНАЛ ЗА ЗАВЪРШЕН ОКС " ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР". (АКО ДИПЛОМАТА Е В ПРОЦЕС НА ИЗГОТВЯНЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ДОНЕСЕ УВЕРЕНИЕ С НОМЕРАТА НА ДИПЛОМАТА (УНИКАЛЕН №, РЕГИСТРАЦИОНЕН №  И  ДАТА НА ИЗДАВАНЕ.) НЕ ВАЖИ ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВРИ В УНИБИТ 2018 г.)
  2. КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.
  3. 5 БРОЯ СНИМКИ ФОРМАТ  3,5 СМ. НА 4,5 СМ.
  4. ПЛАТЕЖНО ЗА ПРЕВЕДЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ПО БАНКОВ ПЪТ.
  5. ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТИ (ЗАКУПУВАТ СЕ НА МЯСТО В УНИБИТ).

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2018/2019 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно

Задочно

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ

770

505

Направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ и ИБ

855,50

505

 


нагоре