ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2021-2022 Г. ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР СЛЕД ПБ“

ЗАПИСВАНЕ

Записването ще е на 23 и 24 септември 2021 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в стая 105 на УниБИТ с адрес: бул. "Цариградско шосе" 119

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  • Диплома за завършено образование – ОКС „Професионален бакалавър “(оригинал и копие) / или при липса на диплома - Академична справка - оригинал;
  • Диплома за средно образование (може и само копие) за попълване на данни
  • 5 бр. Снимки
  • Разпечатана квитанция за платена семестриална такса по банков път или изипей
  • На място се закупува комплект документи - 10 лв.

КЛАСИРАНЕ

Специалности в направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"

  • Библиотекознание и библиография (след завършен ОКС "Специалист" преди 1997 г. в УниБИТ) - не стартира

Специалности в направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2021/2022 г.

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "БАКАЛАВЪР" след ПБ – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

 

Редовно

Задочно

ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Спец:  ББ

808

530

ПН 4.6. Информатика и компютърни науки. Спец.: ИТ

898

556

 


нагоре