ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧ. 2017-2018 Г. ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР СЛЕД ПБ“

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Срок за подаване на кандидатстудентски документи - от 25 юли до 15 септември 2017 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 14.00 часа всеки работен ден в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1, бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София,

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Диплома за завършено образование – ОКС „Професионален бакалавър “(оригинал и копие) / или при липса на диплома - Академична справка;

• Такса за кандидатстване - 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);

Класирането се извършва само по документи

Класиране – 21 септември 2017 г. (публикува се на сайта на УниБИТ)

Записване – 25, 26 и 27 септември 2017 г. от 10.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в Учебен отдел на УниБИТ, кабинет 1, етаж 1.

Специалности в направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"

  • Библиотекознание и библиография (след завършен ОКС "Специалист" преди 1997 г. в УниБИТ)

Специалности в направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

  • Информационни технологии
  • Информационно брокерство

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2017/2018 г.

НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ 770 505
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ и ИБ 855,50 505

 


нагоре