XXI национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет на XXI национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ ви информираме, че програмата на конференцията е достъпна на сайта: https://buditeli.unibit.bg.

Нека заедно да честваме Деня на народните будители – 1 ноември 2023 г.!

НОВИНИ


нагоре