УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


70 години Държавен библиотекарски институт – УниБИТ
15 години Студентско научно общество при УниБИТ

Видео конференция (видео)

ВИРТУАЛЕН
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Под знака на 150-годишнината от учредяването на Българската екзархия
(28 февруари 1870 г.)
, с което Българската православна църква
се откъсва от зависимостта на Вселенската патриаршия

XVІ
СТУДЕНТСКА НАУЧНА
ВИРТУАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНФОРМАЦИЯ – ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА – ИДЕЯ”
„INFORMATION – INFORMATION ENVIRONMENT – IDEA”

(девиз: „Или ще намеря пътя, или ще прокарам път”„Aut inveniam viam, aut faciam”)

22 май 2020 г., 10:00 ч. – ДИСТАНЦИОННО

Под Председателството на проф. д.н. Ирена Петева – Ректор на УниБИТ и
проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Общото събрание на УниБИТ

Посвещава се на:
24 май – национален празник на българската просвета и култура
и на славянската писменост

Форма на провеждане на форума: ДИСТАНЦИОННА – ПО РЕГЛАМЕНТИРАНО ПОДАДЕНИ ЗАЯВКИ И ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДОКЛАДИТЕ БЕЗ ФИЗИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЛИЦАТА:

  • ЗАЯВКИТЕ за участие се подават до 24:00 ч. на 27.03.2020 г. по електронната поща <a.kumanova@unibit.bg>;
  • ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДОКЛАДА, оформен по регламента на форума, можете да изпратите по същия начин до 24:00 ч. на 17.04.2020 г. по електронната поща <a.kumanova@unibit.bg>след като предварително сте получили потвърждениесъщо по електронната поща от Програмния комитет на форума за това, че заявката Ви е приета, което ще бъде организирано до 24:00 ч. на 28.03.2020 г.

Към 30.04.2020 г. на сайта на УниБИТ ще бъде въведена пълната детайлизирана ПРОГРАМА НА ФОРУМА – систематика на описания на докладите и съпътстващите служебни изследвания.

От предварително предвидената за традиционното провеждане на форума зала „Тържествена” на УниБИТ-1 точно на 22.05.2020 г. в 10:00 ч. ще бъде предоставена дистанционно цялата концептуална и статистическа информация по конференцията във вид на КОМЮНИКЕ и ОБОБЩЕНИ ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ, която ще бъде публикувана също на сайта на Университета.

Участници на форума: Канят се студентите, докторантите и преподавателите на УниБИТ да вземат участие в конференцията, както и – студентите, докторантите и преподавателите, дейците на теорията и практиката на информатизацията от СТРАНАТА и ЧУЖБИНА.

Същинско ДИСТАНЦИОННО времетраене на форума за участниците: март – май 2020 към важните дати по конференцията:

  • към 27.03.2020 г. – постъпване по електронната поща <a.kumanova@unibit.bg> на ЗАЯВКИТЕ;
  • към 17.04.2020 г. – постъпване по електронната поща <a.kumanova@unibit.bg> на ДОКЛАДИТЕ;
  • към 30.04.2020 г. – наблюдаване на сайта УниБИТ на ПРОГРАМАТА на УЧАСТИЯТА;
  • на 22.05.2020 г. – наблюдаване на сайта УниБИТ на КОМЮНИКЕТО и ОБОБЩЕНИТЕ ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ ПО КОНФЕРЕНЦИЯТА.

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОРУМА с неговия Организационен комитет:

  • ПОСТОЯННА по електронната поща <a.kumanova@unibit.bg>: март – май 2020;
  • ФИНАЛНАЛИЗИРАЩА по електронната поща <a.kumanova@unibit.bg>: на 22.05.2020 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч.
  • ОБОБЩАВАЩА – наблюдаване на сайта УниБИТ към 17:00 ч. на 22.05.2020 г. на резултатите от ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОРУМА с неговия Организационен комитет.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1) Заявка за участие; 2) Общ регламент за участие; Регламент за участие по конкурс: DECAMERON.

УниБИТ-1 – „Цариградско шосе” N 119 – Салон
www.unibit.bg
www.sno.unibit.bg
unibit@unibit.bg

За повече информация:

НОВИНИ


нагоре