Проф. Мюмюн Тахиров с орден „Златен век“
на Министерството на културата

В навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост проф. д-р Мюмюн Тахиров, преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии, е отличен с престижната награда на Министерството на културата „Златен век“ – златен за принос в развитието и утвърждаването на българската култура, духовност и национална идентичност.

Започнал като учител и редактор в Кърджали, Мюмюн Тахиров през дългия си творчески път заема различни длъжности – от редактор и зав. отдел до заместник-главен и главен редактор на вестник, началник-сектор в Министерството на културата, директор на академичното списание за културна политика „Орфеева лира”, университетски преподавател.

Проф. Мюмюн Тахиров е доктор по философия. Защитил дисертация в Института за философски изследвания на Българската академия на науките. Понастоящем е преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Занимава се с теоретични и приложни изследвания в областта на културната и европейската интеграция, културната антропология, аксиология, комуникация, семиотика, етнодемография и духовните аспекти на сигурността.

Автор е на научните книги „Културна интеграция и междуетническо сътрудничество“; „Животът заедно“; „Идентичност и толерантност. Философски и практически въпроси на културната интеграция“; „Към интегрираща идентичност“; Времена и културно общуване; „Политико-философски речник“ (в съавторство); „Аксиология и сигурност“; „Етнодемография и култура на сигурността“; „Неолиберално общество и междукултурно общуване“. Той е и автор на белетристичните книги „Славеят на Родопите“; „Стряха с много гнезда“; „Тревожен оптимизъм“; „Преминаване“; „Земя за обетоване“; „Бране на диви пчели“; „Когато пътят беше граница“; „Високо, зелено и нежно“; „Приказки за деня и нощта“; „Азбуките на вечността“ и др.

Мюмюн Тахиров е автор на множество (повече от 200) статии и студии, както и доклади от научни конференции, публикувани в научни реферирани издания, периодичния печат и електронните средства за информация. Той е член на Съюза на българските писатели ина Съюза на българските журналисти. Доктор хонорис кауза на Института за научни изследвания „Вектор” – Баку, Азербайджан. Почетен член на „Общество за фолклор” – Виена. Председател на Академия за европейска култура „Орфеева лира”. Инициатор и организатор на Балканска среща на писателите и на философската школа в Калугерово. Лауреат на Годишната литературна награда на Съюза на българските писатели; носител на наградата за публицистика на област Кърджали; три пъти е носител на Националната награда за разказ „Всички сме деца на майката земя”. Носител е на престижните национални литературни награди „Дядо Йоцо гледа”, „Георги Братанов”, „Николай Хайтов”. Номиниран за Националната литературна награда „Йордан Йовков”.

Отличен е със „ЗЛАТНА КНИГА” на Съвета на европейската научна и културна общност за принос в развитието и популяризираното българската наука и култура.

За журналистическа, писателска и научна дейност е награден с най-високото отличие на Съюза на българските журналисти – Грамота и почетна значка „ЗЛАТНОТО ПЕРО”.

Носител на Почетна грамота на Съюза на българските писатели за принос в развитието на съвременната българска литература.

Негови отделни творби са превеждани на 8 езика, а две от книгите му са преведени на азербайджански, полски, румънски и сръбски.

НОВИНИ


нагоре