ПРОГРАМА на Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“

Линк към програмата на конференцията:https://www.unibit.bg/news/news-events/sdconference

НОВИНИ


нагоре