Учебни планове - ОКС „Бакалавър след Професионален бакалавър”

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
 • Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
  • Библиотекознание и библиография
   (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.)
   уч. 2018/2019 г. - 3 семестъра
  • Библиотекознание и библиография
   (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.)
   уч. 2017/2018 г. - 3 семестъра
 • Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

 


нагоре