Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет отправяме покана да вземете участие с научен доклад или съобщение в XX национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.

Обърнете внимание, че се изпращат целите текстове заедно със заявката.

Информация за заявка, за тематичните панели, за сроковете, за изискванията към материалите, таксите и др. ще намерите в приложената покана, както и на сайта на конференцията: https://buditeli.unibit.bg

С уважение:
Организационен комитет
conferenciabuditeli@unibit.bg
УниБИТ
бул. „Цариградско шосе“ 119
гр. София 1784
България

НОВИНИ


нагоре