Допълнително отпуснат брой места по проект „Студентски практики“!


Регистрирай се и кандидатствай сега на https://praktiki.mon.bg/sp/

 

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

НОВИНИ


нагоре