УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

71 години Държавен библиотекарски институт – УниБИТ
16 години Студентско научно общество при УниБИТ

ВИРТУАЛЕН
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Под знака на
1340 години от първото споменаване на държавата България – на Шестия Вселенски събор в Цариград (681);

1195 години от рождението на Св. равноапостол Константин-Кирил Философ (826-869) – създателят на глаголицата и първостроителят на българския книжовен език и славянската литература;

1155 години от рождението на цар Симеон І Велики (866 – ?) – българският цар и книжовник, управлявал Първата българска държава (893-927), когато се стига до най-голямото териториално разширение на България в цялата й история и страната ни се превръща тогава в най-силната държава на Източна Европа, чийто културен разцвет по-късно е наречен „Златен век на българската култура”;

1135 години от началото на разпространението на славянската писменост в България (885), когато у нас пристигат учениците на Св. Св. Кирил и Методий – Св. архиепископ Климент Охридски, Св. епископ Наум, Св. епископ Горазд, Св. Ангеларий и Св. Сава, наречени Св. Седмочисленици;

200 години от рождението на Георги С. Раковски (1821-1867) – национален революционер, пряк участник, стратег и ръководител на революционните борби през епохата на Българското национално възраждане, воевода, идеолог, военачалник, демократ, издател, писател, публицист, етнограф, географ, историк, историограф, етимолог.

XVІІ

СТУДЕНТСКА НАУЧНА ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНФОРМАЦИЯ – ИНТЕРАКЦИИ – ПРОСВЕТЛЕНИЕ” –
„INFORMATION – INTERACTIONS – ILLUMINATION”

(девиз: „Човекът е мярка за всички неща” – „Homo mensura omnium rerum”)

21 май 2021 г., 10:00 ч. – ДИСТАНЦИОННО

Линк за присъединяване: https://meet.google.com/qjr-tbzk-fdc

Под Председателството на
проф. д.н. Ирена Петева – Ректор на УниБИТ и
проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Общото събрание на УниБИТ

Посвещава се на:
24 май – национален празник на българската просвета и култура
и на славянската писменост

Форма на провеждане на форума: ДИСТАНЦИОННА – по РЕГЛАМЕНТИРАНО ПОДАДЕНИ ЗАЯВКИ и ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДОКЛАДИТЕ БЕЗ ФИЗИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЛИЦАТА:

- ЗАЯВКИТЕ за участие се подават до 24:00 ч. на 21.04.2021 г. по електронната поща ;

- ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДОКЛАДА, оформен по регламента на форума, можете да изпратите по същия начин до 24:00 ч. на 30.04.2021 г. по електронната поща – след като предварително сте получили потвърждение – също по електронната поща – от Програмния комитет на форума – за това, че заявката Ви е приета, което ще бъде организирано до 24:00 ч. на 23.04.2021 г.

Към 15.05.2021 г. на сайта на УниБИТ ще бъде въведена пълната детайлизирана ПРОГРАМА на ФОРУМА – систематика на описания на докладите и съпътстващите служебни изследвания.

От предварително предвидената за дистанционното провеждане на форума Заседателна зала на УниБИТ-1 „Професор Стоян Денчев” точно на 21.05.2021 г. в 10:00 ч. ще бъде предоставена цялата концептуална и статистическа информация по конференцията във вид на КОМЮНИКЕ и ОБОБЩЕНИ ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ, която ще бъде публикувана също на сайта на Университета.

Участници на форума: Канят се студентите, докторантите и преподавателите на УниБИТ да вземат участие в конференцията, както и – студентите, докторантите и преподавателите, дейците на теорията и практиката на информатизацията от СТРАНАТА и ЧУЖБИНА.

Същинско ДИСТАНЦИОННО времетраене на форума за участниците: април – май 2021 – към важните дати:

- към 21.04.2021 г. – постъпване по електронната поща на ЗАЯВКИТЕ;

- към 30.04.2021 г. – постъпване по електронната поща на ДОКЛАДИТЕ;

- към 15.05.2021 г. – наблюдаване на сайта УниБИТ на ПРОГРАМАТА на УЧАСТИЯТА във ФОРУМА;

- на 21.05.2021 г. – наблюдаване на сайта УниБИТ на КОМЮНИКЕТО и ОБОБЩЕНИТЕ ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ по КОНФЕРЕНЦИЯТА.

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИТЕ във ФОРУМА с неговия Организационен комитет:

- ПОСТОЯННА по електронната поща : април – май 2021;

- ФИНАЛНАЛИЗИРАЩА по електронната поща : на 21.05.2021 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч.;

- ОБОБЩАВАЩА – наблюдаване на сайта УниБИТ към 17:00 ч. на 21.05.2021 г. на резултатите от ОБРАТНАТА ВРЪЗКА ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИТЕ във ФОРУМА с неговия Организационен комитет.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1) Заявка за участие ; 2) Общ регламент за участие ; 3) Регламент за участие по конкурс: ПРОСВЕТЛЕНИЕ.

УниБИТ – „Цариградско шосе” N 119
www.unibit.bg
www.sno.unibit.bg
unibit@unibit.bg

За повече информация:

НОВИНИ


нагоре