Стажантска програма 2018 - Компютърна лаборатория „Джон Атанасов“

Компютърна лабораотиря „Джон Атанасов“ при УниБИТ обявява стажантска програма, предоставяща на студентите от първи и втори курс в УниБИТ възможност за придобиване на нови знания и трудови навици в реална работна среда. Програмата предоставя необходимите условия да развиете своя потенциал съобразно професионалните си интереси и да натрупате ценни познания и опит в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

Екипът на Компютърната лаборатория се състои от способни и мотивирани преподаватели и студенти, работещи по разнообразни проекти, така и ежедневно изпълняващи задачи за нуждите на университета. Лабораторията е оборудвана със съвременна техника и модерни технологии. Стимулираме нашите стажанти да се усъвършенстват и напредват в кариерата. Обстановката за работа е приятелска, а комуникацията от голямо значение.

Ние търсим:

 • Мотивирани студенти от първи или втори курс (задочна и редовна форма на обучение) в УниБИТ с ясно изразен интерес към ИКТ;
 • Отговорни студенти, които се интересуват от практически опит.

Ако сте готови да отделите по 16 часа всяка седмица, вашите основни задължения ще бъдат:

 • Системна интеграция;
 • Асемблиране на ИКТ оборудване;
 • Диагностика на ИКТ продукти;
 • Изграждане и поддръжка на мрежови решения;
 • Поддръжка на уеб сайтове и информационни системи;
 • Мониторинг на наличните системи;
 • Отстраняване на технически проблеми;
 • Техническо осигуряване на събития като конференции, семинари и др.;
 • Аудио и видео заснемане;
 • Самоусъвършенстване чрез обучение и самообучение.

За да участвате в програмата, изпратете автобиография по модела Europass CV и мотивационно писмо на support@unibit.bg до 20.10.2018 г, с тема на писмото: „Стажантска програма 2018“. Познания и участия в проекти в областта на компютърния софтуер, хардуер, компютърните мрежи и системи ще се считат за предимство, опишете ги подробно. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на кратко събеседване.

Не пропускайте своя шанс и възможности за ранна професионална ориентация и успешна кариера в областта на ИКТ. Станете част от екипа на УниБИТ!

За повече информация и въпроси: Денислав Кънев, d.kanev@unibit.bg, кабинет 24.

НОВИНИ


нагоре