Седмична програма - ОКС Бакалавър след Професионален бакалавър

Следете страницата за промени

При публикуване на документите са използвани Google Docs

Важно!

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!
ЗАЛИТЕ. ЗАД  КОИТО Е ИЗПИСАНО -1 СЕ НАМИРАТ НА БУЛ. Цариградско шосе №119. А ТЕЗИ. ЗАД КОИТО ПИШЕ -2 СЕ НАМИРАТ В КОРПУС 2 НА  БУЛ.Шипченски проход № 69А. Зала Тържествена и Музей се намират в УниБИТ-1.

!!!Новоприетите студенти, ще получат студентските си книжки и нови студентски акаунти в залата и часа на първата лекция!!!

ЗИМНИ очни занятия за ОКС Бакалавър след ПБ, уч. 2023/2024 г., 1-ви семестър (прием Октомври 2023 г.)

  • Информационни технологии
    !!!Новоприетите студенти, ще получат студентските си книжки и нови студентски акаунти в залата и часа на първата лекция!!!

нагоре