Седмична програма - ОКС Бакалавър след Професионален бакалавър

При публикуване на документите са използвани Google Docs

Важно!

Уважаеми студенти.

От 26.10.2020 г. до 30.11.2020 г. се преминава към неприсъствено обучение.

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!

В обявените дни и часове в програмата, трябва да имате готовност за работа в Moodle на адрес edu.unibit.bg, със студентските или преподавателските си мейли. Вижте видео с инсрукции на edu.unibit.bg !!!!!

Зимни очни занятия за ОКС Бакалавър след ПБ - Задочно и Редовно обучение за уч. 2020/2021 г., I-ви семестър(прием Октомври 2020 г.)

1-ви зимен семестър - уч. 2020/2021 година

 


нагоре