Седмична програма - ОКС Бакалавър след Професионален бакалавър

При публикуване на документите са използвани Google Docs

Уважаеми студенти и преподаватели, изпитите ще се провеждат неприсъствено по предварително заявен в Учебен отдел график в определения период на изпитната сесия. Всеки преподавател ще обяви своя начин на изпитване на студентите си. Ако имате проблем със служебната/студентската си поща, пишете на support@unibit.bg.

Студентите от ОКС Бакалавър след ПБ - 2-ри семестър да изпращат платежните нареждания на имейла на Учебен отдел. Заплащането на сем. таски е в периода 27.03 - 26.04.2020 г.

Във връзка с въведеното извънредно положение в Р България, Университетът по библиотекознание и информационни технологии удължава неприсъствените учебни занятия до края на семестъра!

Подробни указания за начина на провеждане на неприсъствените учебни занятия ще получите по един от следните начини: от съответните преподаватели; на студентските си пощи; на общата поща на курса; чрез връзка с отговорниците!

Студентите от ОКС Бакалвър след ПБ ще получат служебна заверка за летен семестър поради неприсъствените учебни занятия!

Преподавателите да водят неприсъствените учебни занятия и изпити по графика, който ще бъде качен допълнително!

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!

В обявените дни и часове в програмата, трябва да имате готовност за работа в Moodle на адрес edu.unibit.bg, със студентските или преподавателските си мейли. Вижте видео с инсрукции на edu.unibit.bg !!!!!

Летни очни занятия за ОКС Магистър - Задочно и Редовно обучение за уч. 2019/2020 г., II-ри семестър(прием Октомври 2019 г.) и I-ви семестър (прием Февруари 2020 г.)

2-ри летен семестър - уч. 2019/2020 година

 


нагоре