Седмична програма - ОКС Бакалавър след Професионален бакалавър

При публикуване на документите са използвани Google Docs

Студентите от ОКС Бакалавър след ПБ - 2-ри семестър да изпращат платежните нареждания на имейла на Учебен отдел. Заплащането на сем. таски е в периода 27.03 - 26.04.2020 г.

Във връзка с въведеното извънредно положение в Р България, Университетът по библиотекознание и информационни технологии обявява неприсъствени учебни занятия във всички бакалавърски и магистърски програми от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. вкл.!

Подробни указания за начина на провеждане на неприсъствените учебни занятия ще получите по един от следните начини: от съответните преподаватели; на студентските си пощи; на общата поща на курса; чрез връзка с отговорниците!

Студентите от ОКС Бакалвър след ПБ ще получат служебна заверка за летен семестър поради неприсъствените учебни занятия!

Преподавателите да водят неприсъствените учебни занятия по графика, който ще бъде качен допълнително!

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!

В обявените дни и часове в програмата, трябва да имате готовност за работа в Moodle на адрес edu.unibit.bg, със студентските или преподавателските си мейли. Вижте видео с инсрукции на edu.unibit.bg !!!!!

Летни очни занятия за ОКС Магистър - Задочно и Редовно обучение за уч. 2019/2020 г., II-ри семестър(прием Октомври 2019 г.) и I-ви семестър (прием Февруари 2020 г.)

2-ри летен семестър - уч. 2019/2020 година

 


нагоре