Седмична програма - ОКС Бакалавър след Професионален бакалавър

При публикуване на документите са използвани Google Docs

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ.

Студентските книжки на новоприетите студентите, ще се раздават на първото Ви занятие!

I-ви зимен семестър - уч. 2019/2020 година


нагоре